Taith Lawrenni

Llwybr cerdded

I fyny’r afon o borthladd prysur Aberdaugleddau mae ‘na fyd dirgel o gymoedd coediog a foddwyd ar ddiwedd yr Oes Iâ, gydag ehangder o forfeydd heli a thir lleidiog. Bydd y gylchdaith arfordirol hon sydd â golygfeydd hyfryd yn eich tywys drwy goedwig dderw hynafol Lawrenni â’i llethrau serth, uwchben prif afon y Daugleddau ac ar hyd ffosydd llanw Garron Pill a’r afon Cresswell. Dyma daith wych i’w dilyn mewn unrhyw dymor.

Ewch i grwydro’r goedwig

Map

Dechrau:

Cei Lawrenni, cyf grid: SN015065

1

O Gei Lawrenni trowch i’r chwith, gan fynd heibio’r ‘Quayside Tea-room’ ar eich llaw chwith. Dilynwch arwyddion y llwybr drwy’r iard gychod ac i’r coed, heibio’r maes carafanau ar eich llaw dde. Ewch dros stigill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i mewn i’r goedwig hynafol. Mae’r llwybr yn gwau ei ffordd drwy’r coed derw cnotiog, gydag ambell gip o’r afon islaw.

2

Yn y gwanwyn, chwiliwch a gwrandewch am y tingoch, aderyn sy’n nythu mewn hen goedwigoedd derw. Mae nifer fechan o goed cerddinen bach yn tyfu hwnt ac yma islaw’r llwybr, sy’n nodi bod hon yn goedlan hynafol.

Darllen mwy

3

Mae’r llwybr yn troi’n raddol tua’r dde, heibio cwt Sgowtiaid. Mae cornel y goedwig yn lle da i edrych draw ar y darnau lleidiog gyferbyn. Ar draws yr afon fe welwch chi bentref Llangwm i’r gogledd orllewin.

4

Ar ôl 545 llath (500m) mae’r llwybr yn mynd i lawr at lannau Garron Pill ac yn mynd ymlaen ar hyd llinell y penllanw. Mae coed derw hynafol, â’u gwreiddiau wedi eu dadorchuddio’n rhannol gan y llanw, yn tyfu ar y glannau. Ar adeg y distyll (llanw isel) mae adar y glannau’n bwydo yn y mwd yn y ffosydd dwfn.

Darllen mwy

5

Ar ôl ymuno â’r hewl cerddwch lan y rhiw at bentref Lawrenni. Pasiwch yr hostel ieuenctid ar eich llaw dde cyn mynd i lawr i ganol y pentref a’r eglwys.

6

Cadwch i’r dde drwy’r pentref i ail-ymuno â’r hewl i Gei Lawrenni.

7

Gyda choed o bobtu’r ffordd unwaith eto – coed llydanddail cymysg erbyn hyn - dychwelwch i Gei Lawrenni.

8

Edrychwch dros y darnau llaid (neu ddŵr, yn dibynnu ar gyflwr y llanw) tuag at West Williamston yn y dwyrain. Mae system o gilfachau bach creigiog yn arwain lawr at forfa heli a llaid.

Darllen mwy

Diwedd:

Cei Lawrenni, cyf grid: SN015065

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith Lawrenni

Tirwedd

Cau

Y tir dan draed yn amrywio, gyda llwybr cul drwy’r goedwig, traeth uchaf cadarn (fe all fod yn llithrig/mwdlyd) a rhywfaint o gerdded ar heolydd. Dewis arall ar benllanw yn Garron Pill.

Taith Lawrenni

Cysylltwch â ni

Cau
Taith Lawrenni

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Lawrenny Quay, Pembrokeshire, SA62
Ar y ffordd

O’r A4075, dilynwch ffyrdd cefn gwlad o Whitehill (SM054048) neu Cresselly (SM064063), heibio Cei Cresswell.

Ar fws

Bws Bloomfield Walkers, dyddiau Mawrth a Gwener yn unig, ddim ar waith hyd yma. Ewch i www.pembrokeshire.gov.uk

Ar feic

O’r A4075, dilynwch ffyrdd gwledig o Whitehill (SM054048) neu Cresselly (SM064063), heibio Cei Cresswell.

Taith Lawrenni

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn o dan reolaeth lem