Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Llwybr cerdded

Mae’r daith gylch hon yn yr un ardal â thaith Cwm Bychan – ond mae’n fyrrach. Mae'r llwybr hwn yn un o ffefrynnau ein ceidwad gan ei fod yn cynnwys coetiroedd hynafol, golygfeydd o’r mynyddoedd, bedd Gelert, cyfle i gael snac ym Meddgelert, ac yna geunant ysblennydd Aberglaslyn.

A group of walkers stop near the Aberglaslyn river, Gwynedd

Map

Circular walking trail for Bryn Du, Beddgelert and Aberglaslyn Pass, Gwynedd

Dechrau:

Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor, grid ref: SH597462

1

Ewch trwy’r giât yn y maes parcio a throi i'r chwith i gyfeiriad Aberglaslyn.

2

Pan gyrhaeddwch yr afon, ewch i’r chwith trwy’r giât fochyn ac yna dros y bont. Trowch i’r chwith i’r ffordd.

Afon Aberglaslyn yn Beddgelert, Eryri

3

Ar ôl mynd rownd y tro, fe welwch arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Coed Aberglaslyn, a llwybr troed ar y dde. Dilynwch y llwybr at y nant ac yna trowch i’r dde i fyny’r grisiau. Dilynwch yr arwyddion bach trwy'r coed.

4

Ewch dros y gamfa i Fryn Du. Gallech fynd ychydig allan o’ch ffordd i weld y tŵr bach ar ben y bryn.

5

Dilynwch y llwybr i lawr, trwy’r giât i’r adfail lle mae’r goeden wedi syrthio. Ewch dros y gamfa, troi i’r chwith ar hyd ben uchaf y cae a dilyn y llwybr i lawr at y rheilffordd.

6

Croeswch y rheilffordd a’r ffordd, ewch trwy’r giât gyferbyn a dilynwch y lein at giât fach bren ar y chwith.

7

Ewch trwy’r giât a dilynwch y ffordd wrth iddi fforchio i’r chwith at fedd a cherflun Gelert.

Darllen mwy
Gelert grave, Beddgelert

8

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr i Feddgelert. Trowch i’r dde a mynd dros y bont, yna i’r dde eto gan ddilyn yr afon i lawr at eich man cychwyn.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor, grid ref: SH597462

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Tirwedd

Cau

Mae’r llwybr yn dechrau’n serth ond peidiwch â gwangalonni, mae’n mynd yn haws ac mae’n werth yr ymdrech.

Mae rhan fer o'r daith yn cynnwys y lon fawr. 

 

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor, grid ref: SH597462
Ar drên
Gyda thren: Gorsafoedd trên agosaf ym Mhenrhyndeudraeth 4.5. milltir (7.2 km), Porthmadog 5 milltir (8 km) a Rhyd Ddu 6 milltir (9.5 km)
Ar y ffordd

Gyda char :

O Feddgelert
Dilynwch yr A498 tuag at Borthmadog. Ar ôl rhyw 1 filltir (1.6.km ) trowch i’r chwith dros yr Afon Glaslyn, ar hyd yr A4085 (arwydd Penrhyndeudraeth). Cymerwch y troad cyntaf i’r chwith i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

O Benrhyndeudraeth
Dilynwch yr A4085 (arwydd Beddgelert) am rhyw 6 milltir (9.5 km). Cyn y bont dros yr Afon Glaslyn trowch i’r dde i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

O Borthmadog
Dilynwch yr A487 tuag at Gaernarfon am rhyw 6 milltir (9.6 km ). Trowch i’r dde dros yr Afon Glaslyn ar hyd yr A4085 (arwydd Penrhyndeudraeth). Cymerwch y troad cyntaf i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

Ar fws

Gyda bws: Arosfan bws yn Nantmor a Beddgelert. Arosfan Sherpa’r Wyddfa ar bont Aberglaslyn ac ym Meddgelert. I weld yr amserlenni diweddaraf ewch i wefan Cyngor Gwynedd neu Traveline Cymru.

Ar feic

Gyda beic : Mae llwybr beics rhif 8 yn yr ardal ond nid yw’n arwain yn uniongyrchol at Feddgelert a Chraflwyn felly dilynwch y ffyrdd lle bo rhaid (gallant fod yn brysur ar brydiau)

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Meysydd parcio – maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.
  • Tai bach – mewn meysydd marcio yn Nantmor.
  • Mae Eryri’n croesawu cŵn, yn gyffredinol, ond cadwch nhw dan reolaeth os gwelwch yn dda, yn enwedig pan fydd anifeiliaid fferm o gwmpas.