Llwybr coedwig Dolaucothi

Llwybr cerdded

Llwybr hyfryd, gweddol anodd, drwy goedwig hynod o hardd.

Efallai y byddwch chi’n ddigon lwcus i gael cip ar rai o anifeiliaid mwyaf swil Prydain, fel y mochyn daear a chnocellod y coed.

Teithiau addas i’r teulu ar ystâd Dolaucothi

Map

Map route for Dolaucothi woodland trail

Dechrau:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

1

Dechreuwch yn y maes parcio ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi; croeswch y ffordd a mynd drwy’r giât i ddechrau’r llwybr.

Darllen mwy

2

Dilynwch y llwybr. Ar eich llaw dde fe welwch Barc Carafanau tawel Ystâd Dolaucothi.

Darllen mwy

3

Croeswch y bont. Mae’n fan hyfryd ar gyfer picnic.

Darllen mwy

4

Cerddwch ar hyd waliau’r ardd furiog.

Darllen mwy

5

Dilynwch yr arwyddion llwybr glas i barhau â’ch siwrnai ar hyd llwybr y goedwig.

Darllen mwy

6

Dilynwch y llwybr drwy Goedwig Dolaucothi. Dyma lecyn bendigedig i gael hoe fach a gwrando am sŵn tapio cnocell y coed.

Darllen mwy

7

Dilynwch yr arwyddion llwybr glas drwy’r coetir. Efallai y byddwch chi’n ddigon lwcus i weld mochyn daear yn yr ardal. Mae sawl gwâl o’ch cwmpas.

Darllen mwy

8

Mwynhewch yr olygfa o bentref Pumsaint.

Darllen mwy

9

Dilynwch y llwybr heibio’r hen Dŷ Coets ym mhentref Pumsaint a pharhau gyda’ch taith yn ôl i faes parcio Mwynglawdd Aur Dolaucothi.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr coedwig Dolaucothi

Tirwedd

Cau

Llwybr yn dringo’n serth, llwybrau gwair ar oleddf a llwybrau trwy goedwig, traciau cerrig, lonydd cefn gwlad.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Llwybr coedwig Dolaucothi

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr coedwig Dolaucothi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dolaucothi Gold Mines, Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US
Ar drên

Gorsaf yn Llanwrda (8 milltir/12.8km), ewch ar Traveline-Cymru.

Ar y ffordd

A482 Llanbedr - Llanwrda. Dilynwch yr arwyddion ymwelwyr brown tuag at faes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cod post SA19 8US.

Ar fws

Llanbedr i Lanymddyfri, safle bws ym mhentref Pumsaint, gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

Oddi ar yr A482 ym Mhumsaint rhwng Llanbedr a Llanwrda.

Llwybr coedwig Dolaucothi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Siop gyda gemwaith aur prin o Gymru
  • Parcio rhad ac am ddim – maes parcio ychwanegol dros y ffordd i’r brif fynedfa
  • Ystafell de
  • Cyfleusterau toiled ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi a’r Tŷ Coets
  • Croeso i gŵn ar dennyn