Darganfyddwch y tŷ yng Ngerddi Dyffryn

Darganfyddwch gartref y teulu Cory a gwblhawyd yn 1895. Mae'r tŷ, sydd wedi'i adfer yn rhannol, yn gymysgedd o lawer o steiliau ac addurniadau gwahanol.

Mae tŷ Dyffryn yn sefyll wrth y fynedfa i'r gerddi. Mae'n adeilad rhestredig gradd II* ac wedi'i fodelu ar blasty cynharach o 1893. Cafodd ei gwblhau yn 1895.

Roedd y teulu Cory yn ddiwydianwyr a wnaeth eu ffortiwn yn y diwydiant glo. Roedd y tŷ yn gartref teuluol heddychlon o fewn pellter cymudo i'w busnesau ledled de Cymru.

Adeilad anarferol i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nid oedd casgliad yn y tŷ pan ddaeth i ddwylo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2013. Nid oes unrhyw eiddo, dodrefn na chelf wreiddiol i'w gweld yn y tŷ heddiw. Rhoddodd hyn y cyfle i ni wneud rhywbeth gwahanol.

Mae rhai o'r ystafelloedd yn y tŷ wedi cael eu dodrefnu, ond mewn ffordd sydd ychydig yn wahanol i'r arfer. Mae popeth yn y tŷ wedi ei ddylunio fel y gallwch gyffwrdd a chwarae gydag ef, ac mae rhywbeth i'w wneud ym mhob ystafell.

Llyfrau, biliards a Bach

Rydyn ni wedi troi'r ystafell groesawu Las yn ystafell gerddoriaeth gyda phiano cyngerdd y gallwch ei chwarae. Mae'r llyfrgell Goch bellach yn siop llyfrau ail law â soffas cyffyrddus ynddi i chi allu mwynhau llyfr da ar ddydd o law. Mae un o'r ystafelloedd lan lofft yn adrodd stori Dyffryn yn ystod y cyfnod pan oedd yn ganolfan gynadledda ac mae croeso i chi ddefnyddio un o’r pedwar teipiadur sy’n byw yn y ‘stafell hon.

Gallwch esgus bod yn Arglwydd neu'n Foneddiges y plas a herio eich teulu a'ch ffrindiau i gêm o filiards, neu roi cynnig ar wnïo yn yr ystafell fore.