Adfer Gardd y Theatr yng Ngerddi Dyffryn

Edith Adie watercolour of the Theatre Garden at Dyffryn Gardens

Eleni rydym yn codi arian i adfer casgliad bonsái Gardd y Theatr. Roedd y casgliad yn addurno’n llwyfan dros gan mlynedd yn ôl, ac rydym yn gobeithio y bydd yn dod â bywyd newydd i’r ardd unwaith eto.

Ailosod casgliad hanesyddol

Dros gan mlynedd yn ôl, roedd casgliad mawr o 50 o goed bonsái yn addurno llwyfan Gardd y Theatr. Roedd yn cynnwys llawer o rywogaethau ac yn llenwi’r ardal hon â siapiau a lliwiau gwahanol.

Rydym yn codi arian gyda’r bwriad o gael y casgliad yn barod ar gyfer haf 2021. Mae angen i ni godi £20,000 eleni i brynu’r rhywogaethau gwahanol o fonsái sy’n gallu gwrthsefyll hinsawdd Cymru, ynghyd ag amrywiaeth o botiau o bob lliw a llun. 

Cofnodion hanesyddol

Nid yw Dyffryn yn berchen ar unrhyw ddogfennau na llawysgrifau gwreiddiol sy’n ymwneud â’r ardd. Ar ôl i aelod olaf y teulu farw, cafodd yr holl gofnodion eu dinistrio.

Fodd bynnag, mae gennym fynediad i ffotograffau a gymerwyd yn y 1910au a’r 1920au sy’n cael eu cadw gan Archifau Morgannwg a chyfres o luniau dyfrlliw gan Edith Adie o 1920. Mae’r rhain yn berchen i Lyfrgell Lindley yr RHS.

Rydym yn defnyddio’r pytiau bach hyn o hanes i ail-greu edrychiad ac ymdeimlad yr ardd. Mae’n siŵr fod yr artist wedi defnyddio rhywfaint o’i dychymyg artistig, ond mae’r dyfrlliwiau hyn yn amhrisiadwy ar gyfer pennu steil yr ardd.

Sut i gymryd rhan

Mae angen i ni godi £20,000 i adfer y casgliad. Byddai unrhyw rodd y gallech ei roi i ni yn gwneud gwahaniaeth dramatig i’n gerddi am genedlaethau i ddod.

Cyfrannwch heddiw, os gwelwch yn dda.

Edith Adie watercolour of the Theatre Garden at Dyffryn Gardens

Help us revive Dyffryn's Theatre Garden 

Help us reinstate a missing bonsai collection that graced the gardens a hundred years ago.