Mwynhewch flas ar erddi Dyffryn

Victoria sponge cake

Mae llawer o'n cynnyrch yn dod yn syth o'n Gerddi Cegin i'w ddefnyddio yn y caffi.

Mae caffi'r Gerddi'n swatio ger Nant Bran, ger yr ardal chwarae i blant, ac mae'n cynnig dewis o gacennau a phrydau poeth blasus.

Wedi'i leoli cyn y pwynt talu, mae'n llecyn delfrydol i fwynhau tamaid neu bryd o fwyd ar ôl mynd am dro o amgylch y gerddi.

Ein bwydlen ar gyfer y gwanwyn

Mae ein bwydlen yn newid bob tymor. Dyma syniad bras o'r hyn rydyn ni'n ei gynnig. 

Cacennau (yn newid bob dydd)

 • Browni siocled
 • Teisen Fictoria
 • Tiffin siocled
 • Cacen foron
 • Sgons â hufen tolch a jam
 • Teisen frau
 • Cacen cnau Ffrengig

Brechdanau 

 • Salad ham
 • Caws a chatwad
 • Cig eidion a Stilton 
 • Brechdan ham a chaws wedi'i chrasu
 • Tiwna a winwns
 • Mayonnaise ŵy

Prydau ysgafn

 • Cennin a Stilton pob
 • Tatws trwy'u crwyn o bob math 
 • Caws ar dost

Potiau poeth           

 • Cawl cig oen
 • Cyri llysieuol

Cynnyrch lleol

Rydyn ni'n gweithio'n galed i fod yn safle carbon niwtral. Mae llawer o'r prydau ar ein bwydlen yn cael eu gwneud gyda ffrwythau, llysiau a pherlysiau o'n Gerddi Cegin. O salad blodau a sgons betys coch i gawl ffa gwyrdd, mae gennym amrywiaeth o brydau blasus sy'n newid gyda'r tymhorau.