Porwch drwy dudalennau ein llyfrau ail-law

Visitors looking at books

Mae gennym gasgliad mawr o lyfrau ail-law o bob genre ar werth. Ffeindiwch fargen a mwynhewch brynhawn yn ymlacio mewn cadair freichiau neu ar y lawnt.

Mae gennym ddwy siop lyfrau ail-law yn Nyffryn, y Llyfrgell Goch ac un yn Nghaffi’r Oriel. Ein llyfrau ail-law yw un o’n ffrydiau arian pwysicaf – mae pob punt rydych yn ei gwario yn aros yn Nyffryn ac yn ein helpu i adfywio’r tŷ a’r gerddi.

Eleni rydym yn codi arian i adfer 4 paentiad gan Margaret Lindsay Williams. 

Y Llyfrgell Goch

Siop lyfrau’r Llyfrgell Goch yn y tŷ yw ein prif siop lyfrau. Gyda soffas a chadeiriau breichiau cyfforddus, mae croeso i chi aros yma drwy’r dydd i ymlacio a darllen. Cafodd y seren ganhwyllau yn yr ystafell hon ei hadfer a’i hail-osod gan ddefnyddio’r arian a godwyd drwy werthu llyfrau yn 2015. Mae siop lyfrau’r Llyfrgell Goch ar agor o 12pm i 4pm bob dydd (mynediad olaf am 3.30pm).

Yr Oriel

Mwynhewch lyfr da gyda phaned a sleisen o gacen tra’n mwynhau golygfeydd o’r gerddi. Mae siop lyfrau’r Oriel ar agor o 10am i 6pm bob dydd (mynediad olaf i’r gerddi am 5pm).

Mae gan y ddwy siop lyfrau flwch gonestrwydd. Os nad oes gennych newid mae croeso i chi dalu yn y Ganolfan Groeso ar eich ffordd allan.