Siopa yng Ngerddi Dyffryn

Galwch yn ein siop i brynu rhodd hyfryd neu ddanteithion blasus i gofio am eich diwrnod yng ngerddi hyfryd Dyffryn.

Rhywbeth i gofio'ch ymweliad

Mae gennym ddigonedd o bethau pert a blasus i chi eu prynu neu eu rhoi fel anrhegion. O lyfrau a rhoddion i offer cegin a garddio, mae rhywbeth i bawb yma. Os ydych am fwynhau tamaid bach melys, mae gennym ni amrywiaeth fawr o jamiau, ceulion a marmalêd diddorol iawn yn ogystal â danteithion siocled a bisgedi.

Mae yna gynigion arbennig ar ddiwedd pob tymor, felly galwch draw am fargen.

Gwerthu planhigion

Mae dewis o blanhigion tymhorol ar werth y tu allan i'n canolfan ymwelwyr. Mae llawer ohonyn nhw’n dod o'r gerddi felly gallwch fynd â darn bach o'n gerddi adref gyda chi.

Cynnyrch yr ardd cegin

Mae llawer o'r ffrwythau a'r llysiau sy'n cael eu tyfu yn ein gerddi cegin yn cael eu defnyddio yn ein caffi. O bryd i'w gilydd mae gennym rai dros ben, a gallwch brynu'r rhain o'r tu allan i'r dderbynfa am gyfraniad bychan.

Siop llyfrau ail law

Mae llond y lle o lyfrau ail law o ansawdd uchel ar werth yn y tŷ. Gallwch ymweld â'r siop yn ystod oriau agor y tŷ. Mae detholiad llai o faint yn y neuadd Arddangos hefyd. Bydd yr holl elw a wneir drwy werthu llyfrau yn mynd tuag at adfer y ffynnon wrth ben y Lawnt Fawr.