Y gerddi

Mae gerddi Dyffryn yn fwy na 55 erw o faint. Gydag ystafelloedd gardd clyd, lawntiau ffurfiol a choedardd gampus, mae digon i'ch diddanu am y dydd.

Gardd ar gyfer tro'r tymhorau

Comisiynwyd gerddi Dyffryn gan Reginald Cory ac fe'u dyluniwyd gan y dylunydd gardd Edwardaidd enwog Thomas Mawson ym 1906.

Fel gŵr a oedd yn ymddiddori mewn planhigion ei hun, gweithiodd Reginald gyda Thomas i greu'r hafan hyfryd hon. Mae'r mwyafrif o'r gerddi a welwch chi heddiw yn glynu at y dyluniad gwreiddiol. Hefyd, roedd elfen gref o arbrofi a thema i'r plannu, oherwydd roedd Reginald yn hoff iawn o epilio a bridio llawer o rywogaethau egsotig a thramor yr oedd wedi'u casglu ar ei anturiaethau ym mhedwar ban byd.
Un o nodweddion mwyaf hudol y gerddi yw cyfres o ystafelloedd awyr agored. Roedd hyn yn nodweddiadol o dŷ mawreddog fel Dyffryn. Yn ystod haf 2015, gwnaethom adfer tair o'r ystafelloedd gardd hyn yn ôl i'w gwir ogoniant o'r 1920au.

Rydyn ni'n driw i'r ysbryd o arbrofi yn y gerddi, a thrwy gydol 2016 byddwn yn dathlu 110 mlwyddiant y dyluniad hwn gyda llawer o gynlluniau plannu newydd sy'n ymgorffori rhywogaethau treftadaeth a rhywogaethau newydd o ffrwythau a llysiau ac arddangosfeydd blodau.

Mae Dyffryn yn ardd ar gyfer tro'r tymhorau. Mae rhywbeth newydd i'w ddarganfod yma bob amser, felly gwisgwch eich cot a dewch am dro i weld y goedwig mewn gwisg aeafol neu cadwch yn gynnes yn ein tŷ gwydr trofannol, sy'n llawn tegeirianau, gwinwydd a thŷ cactws.

Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer
Yr ardd Bompeiaidd yng Ngerddi Dyffryn
Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer

Gweithredu gwyrdd

Eleni rydyn ni wedi gosod boeler biomas newydd wrth i ni weithio tuag at fod yn ardd gynaliadwy. Mae boeleri biomas yn ffynhonnell ynni adnewyddadwy sy'n llosgi darnau pren sydd wedi'u gwneud o gynnyrch gwastraff; bydd yn golygu y gallwn wresogi ein holl adeiladau a'r tŷ gwydr ein hunain yn hytrach na defnyddio tanwyddau ffosil. Bydd hyn yn arbed dros 44,000 litr o olew y flwyddyn. Rydyn ni hefyd wedi gosod paneli solar a phympiau gwres o'r ddaear er mwyn cadw oddi ar y prif gyflenwad trydan a nwy hyd eithaf ein gallu.