Y gerddi

Mae’r gerddi yn Nyffryn yn fwy na 55 erw o faint. Gydag ystafelloedd gardd clyd, lawntiau ffurfiol a gardd goed fawr, mae digon yma i’w ddarganfod dros ddiwrnod cyfan.

Gardd i bob tymor

Cafodd gerddi Dyffryn eu comisiynu gan Reginald Cory a’u dylunio gan y dyluniwr gerddi Edwardaidd enwog, Thomas Mawson, ym 1906.

Fel planhigiwr brwd ei hun, gweithiodd Reginald gyda Thomas i greu’r ardd hyfryd hon. Mae’r rhan fwyaf o’r gerddi a welwch heddiw yn driw i’w dyluniad gwreiddiol. Roedd yna thema arbrofol gref i’r plannu hefyd, gan fod Reginald yn frwd dros epilio a bridio llawer o rywogaethau egsotig a thramor a gasglwyd ganddo ef ac eraill ar eu hanturiaethau ym mhedwar ban byd.

“Un o nodweddion mwyaf hudol y gerddi yw’r gyfres o ystafelloedd awyr agored clyd. Roedd y rhain yn nodweddiadol o dŷ crand fel Dyffryn. Dros haf 2015 gwnaethom adfer tair o’r ystafelloedd gardd hyn i’w gwir ogoniant yn y 1920au.”

- Chris Flynn, Prif Arddwr

Adeiladwyd yr Ardd Bompeiaidd, a ysbrydolwyd gan deithiau Cory i’r Eidal, ym 1909. Fel y ddinas Eidalaidd hanesyddol, cafodd ei dylunio â cholonâd trawiadol, logia a ffynnon ganolog ar lawnt sgwâr.

Ymweld â’r byd i gyd mewn dydd

Mae wastad rhywbeth newydd i’w ddarganfod yn Nyffryn, sy’n ardd ar gyfer pob tymor. Dewch draw, boed law neu hindda, i fwynhau’r awyr agored a mynd am dro drwy ein gardd goed, sy’n newid yn barhaus, neu i ymweld â’r trofannau yn ein tŷ gwydr sy’n llawn tegeirianau, gwinwydd a chasgliad trawiadol o gacti.  

Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer
Yr ardd Bompeiaidd yng Ngerddi Dyffryn
Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer