Y gerddi

Mae gerddi Dyffryn yn fwy na 55 erw o faint. Gydag ystafelloedd gardd clyd, lawntiau ffurfiol a choedardd gampus, mae digon i'ch diddanu am y dydd.

Gardd ar gyfer tro'r tymhorau

Comisiynwyd gerddi Dyffryn gan Reginald Cory ac fe'u dyluniwyd gan y dylunydd gardd Edwardaidd enwog Thomas Mawson ym 1906.

Fel gŵr a oedd yn ymddiddori mewn planhigion ei hun, gweithiodd Reginald gyda Thomas i greu'r hafan hyfryd hon. Mae'r mwyafrif o'r gerddi a welwch chi heddiw yn glynu at y dyluniad gwreiddiol. Hefyd, roedd elfen gref o arbrofi a thema i'r plannu, oherwydd roedd Reginald yn hoff iawn o epilio a bridio llawer o rywogaethau egsotig a thramor yr oedd wedi'u casglu ar ei anturiaethau ym mhedwar ban byd.
Un o nodweddion mwyaf hudol y gerddi yw cyfres o ystafelloedd awyr agored. Roedd hyn yn nodweddiadol o dŷ mawreddog fel Dyffryn. Yn ystod haf 2015, gwnaethom adfer tair o'r ystafelloedd gardd hyn yn ôl i'w gwir ogoniant o'r 1920au.

Rydyn ni'n driw i'r ysbryd o arbrofi yn y gerddi, a thrwy gydol 2016 byddwn yn dathlu 110 mlwyddiant y dyluniad hwn gyda llawer o gynlluniau plannu newydd sy'n ymgorffori rhywogaethau treftadaeth a rhywogaethau newydd o ffrwythau a llysiau ac arddangosfeydd blodau.

Mae Dyffryn yn ardd ar gyfer tro'r tymhorau. Mae rhywbeth newydd i'w ddarganfod yma bob amser, felly gwisgwch eich cot a dewch am dro i weld y goedwig mewn gwisg aeafol neu cadwch yn gynnes yn ein tŷ gwydr trofannol, sy'n llawn tegeirianau, gwinwydd a thŷ cactws.

Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer
Yr ardd Bompeiaidd yng Ngerddi Dyffryn

Gweithredu gwyrdd

Eleni rydyn ni wedi gosod boeler biomas newydd wrth i ni weithio tuag at fod yn ardd gynaliadwy. Mae boeleri biomas yn ffynhonnell ynni adnewyddadwy sy'n llosgi darnau pren sydd wedi'u gwneud o gynnyrch gwastraff; bydd yn golygu y gallwn wresogi ein holl adeiladau a'r tŷ gwydr ein hunain yn hytrach na defnyddio tanwyddau ffosil. Bydd hyn yn arbed dros 44,000 litr o olew y flwyddyn. Rydyn ni hefyd wedi gosod paneli solar a phympiau gwres o'r ddaear er mwyn cadw oddi ar y prif gyflenwad trydan a nwy hyd eithaf ein gallu.