Digwyddiadau Pasg yng Ngerddi Dyffryn

Os ydych chi’n awchu am antur, ychydig o hwyl i’r teulu neu gyfle i weld y gwanwyn yn gwenu dros y Pasg, ymunwch â ni yng Ngerddi Dyffryn i adael i’ch dychymyg fynd ar daith.

Helfa Wyau Pasg Cadbury

30 Mawrth – 2 Ebrill, 11am i 3:30pm.
£3 yr helfa. Bydd angen talu ffioedd mynediad arferol. Nid oes ffi fynediad i blant dan 5 oed ac aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae Bwni wedi cuddio ei siocled hyfryd, a’ch tasg chi a’ch teulu yw dilyn y cliwiau i’n helpu i ddod o hyd iddo.

Chwiliwch ym mhob twll a chornel yng ngerddi gwych y gwanwyn i ddod o hyd i’r cliwiau a fydd yn eich tywys at y danteithion ym mhen y daith.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a darllenwch yr awgrymiadau defnyddiol isod*

Antur Chwilota Planhigion

24 Mawrth – 15 Ebrill. Yn ystod oriau agor.
Digwyddiad am ddim. Ffioedd mynediad arferol i’w talu.

A oes gennych chi’r dewrder a’r cyfrwystra i gwblhau ein her Basg?

Ymunwch â’r antur y Pasg hwn a gweld beth allwch ei ddarganfod gyda’n Hantur Heliwr Planhigion 2018. Gallwch archwilio’r gerddi Edwardaidd a chysylltu â natur wrth i chi ennill statws Heliwr Planhigion dros wyliau’r Pasg.

Rhagor o wybodaeth

Dewch i weld beth allwch chi ei ddarganfod y Pasg hwn
Dewch i weld beth allwch chi ei ddarganfod y Pasg hwn
Dewch i weld beth allwch chi ei ddarganfod y Pasg hwn


*Awgrymiadau defnyddiol

Rydyn ni’n disgwyl bod yn brysur iawn dros benwythnos y Pasg, ond peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau na fydd yn rhaid i chi aros yn rhy hir am eich taflenni helfa a’ch cinio.

Wrth barcio, dilynwch yr arwyddion a chyfarwyddiadau ein tîm. Bydd ein prif faes parcio ger y Ganolfan Ymwelwyr yn cael ei gadw ar gyfer pobl â blaenoriaeth er mwyn sicrhau bod cymaint o lefydd â phosibl ar gael ar gyfer y bobl sydd eu hangen fwyaf.

Mae gennym gaffi hyfryd yn cynnig diodydd poeth, cacennau, hufen iâ a chinio poeth ac oer, yn ogystal â’r ‘Oriel’ a fydd ar agor yn y gerddi dros y gwyliau. Os oes gennych blant bach nad ydynt yn rhy hoff o aros mewn ciw, dewch â phicnic a blanced. Mae croeso i chi fwynhau tamaid i’w fwyta unrhyw le yn ein gerddi.

Mae Helfa Wyau Cadbury ar hyd llwybr sy’n addas i gadeiriau olwyn a phramiau.

Bydd gennym rai gwobrau nad ydynt yn cynnwys siocled ar gyfer plant sydd methu bwyta siocled.

Os byddwch yn gorffen y daith ar ôl 3:30pm, gallwch gasglu eich gwobr o’r Ganolfan