Helfa wyau Pasg yng Ngherddi Dyffryn 2021

Plant yn rhedeg yn y gerddi yn y gwanwyn

Ymunwch â ni am antur y Pasg ym mynd natur yng Ngerddi Dyffryn. Darganfyddwch ein llwybr i'r teulu gyda gweithgareddau hwyliog i chi wneudar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill eich gwobr siocled ar y diwedd.

Anturiaethau'r Pasg ym myd natur

29 Mawrth i 11 Ebrill (tra bod stoc yn para), 10am - 5pm, £3 y daith.

Cyn ymweld, cadarnhewch ganllawiau teithio lleol a chenedlaethol y llywodraeth.

Crwydrwch y gerddi a rhowch gynnig ar weithgareddau natur. Bydd angen i chi ffeindio 10 gorsaf natur lle gallwch chi symud fel anifail, clustfeinio am gân yr adar a dod wyneb yn wyneb â natur.

Mae pob pecyn yn cynnwys taflen weithgaredd a phensil. Ar ôl i chi gwblhau’r gweithgareddau gallwch gasglu eich gwobr siocledaidd o’r tu allan i’r plasty. Bydd gwobr ddi-alergen ar gael i’r rhai sydd ddim yn gallu cael siocled.

Rydyn ni'n gwybod faint o lawenydd y mae ein llwybrau wyau Pasg yn dod i'n hymwelwyr bob blwyddyn ac rydyn ni'n gobeithio y bydd eleni yr un peth. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gefnogi'ch eiddo lleol a archebu tocynnau ymlaen llaw.

Archebwch eich ymweliad

Nid oes angen i chi archebu'ch llwybrau Pasg, ond bydd angen i chi archebu'ch ymweliad Pasg. Er mwyn rheoli nifer yr ymwelwyr fel y gellir sicrhau pellter cymdeithasol er diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, mae'r system archebu ymlaen llaw yn dal i fod yn berthnasol. Bydd archebu yn darparu mynediad i'r eiddo, ond nid i anturiaethau'r Pasg ym myd natur, y gellir prynu rhain ar y diwrnod.

Mar tocynnau'n cael eu rhyddhau bob dyff Gwener.