Y Pasg yng Ngerddi Dyffryn

Os ydych chi’n awchu am antur, ychydig o hwyl i’r teulu neu gyfle i weld y gwanwyn yn gwenu dros y Pasg, ymunwch â ni yng Ngerddi Dyffryn i adael i’ch dychymyg fynd ar daith.

Helfa Wyau Cadbury

14 – 17 Ebrill, 11am i 3:30pm.
£2 yr helfa. Bydd angen talu ffioedd mynediad arferol. Nid oes ffi fynediad i blant dan 5 oed ac aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae Bwni wedi cuddio ei siocled hyfryd, a’ch tasg chi a’ch teulu yw dilyn y cliwiau i’n helpu i ddod o hyd iddo.

Chwiliwch ym mhob twll a chornel yng ngerddi gwych y gwanwyn i ddod o hyd i’r cliwiau a fydd yn eich tywys at y danteithion ym mhen y daith.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a darllenwch yr awgrymiadau defnyddiol isod*

Antur Chwilota Planhigion

8 – 23 Ebrill. Yn ystod oriau agor.
Digwyddiad am ddim. Ffioedd mynediad arferol i’w talu.

Ydych chi’n ddigon dewr a chyfrwys i fod yn Chwilotwr Planhigion chwedlonol?

Dewch i geisio bod yn Chwilotwr Planhigion chwedlonol dros y Pasg
Dewch i geisio bod yn Chwilotwr Planhigion chwedlonol dros y Pasg

Gwisgwch eich sgidiau mwdlyd i ddod ar antur drwy ein coetir a chwblhau ein her arbennig dros wyliau’r Pasg.

Wrth i chi ddewis eich llwybr ymysg y cewri o goed a chroesi’r dirwedd heriol, byddwch yn darganfod ffeithiau ffantastig ac o bosib yn cwrdd â Chwilotwyr Planhigion eraill ar hyd y daith, a fydd yn awyddus i rannu eu profiadau cyffrous nhw yng ngardd goed Dyffryn gyda chi.

Rhagor o wybodaeth

Y Daith Magnolia

Ebrill. Yn ystod oriau agor arferol.
Am ddim. Bydd angen talu’r ffioedd mynediad arferol.

Rhyfeddwch at y magnolias yn blodeuo wrth i chi ddilyn ein canllaw a dysgu popeth am y rhywogaethau gwahanol sy’n llonni’r gerddi yn y gwanwyn.

Llun Llunio

10 a 17 Ebrill, 12pm – 3:30pm
Free event, normal admission prices apply

Digwyddiad am ddim. Bydd angen talu ffioedd mynediad arferol.

Byddwch yn grefftus fel teulu yn ein digwyddiad Llun Llunio poblogaidd yn Ystafell Fore Tŷ Dyffryn dros y gwyliau.

Tad a mab yn creu crefftau yn y digwyddiad Llun Llunio
Tad a mab yn creu crefftau yn y digwyddiad Llun Llunio


*Awgrymiadau defnyddiol

Rydyn ni’n disgwyl bod yn brysur iawn dros benwythnos y Pasg, ond peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau na fydd yn rhaid i chi aros yn rhy hir am eich taflenni helfa a’ch cinio.

Wrth barcio, dilynwch yr arwyddion a chyfarwyddiadau ein tîm. Bydd ein prif faes parcio ger y Ganolfan Ymwelwyr yn cael ei gadw ar gyfer pobl â blaenoriaeth er mwyn sicrhau bod cymaint o lefydd â phosibl ar gael ar gyfer y bobl sydd eu hangen fwyaf.

Mae gennym gaffi hyfryd yn cynnig diodydd poeth, cacennau, hufen iâ a chinio poeth ac oer, yn ogystal â’r ‘Oriel’ a fydd ar agor yn y gerddi dros y gwyliau. Os oes gennych blant bach nad ydynt yn rhy hoff o aros mewn ciw, dewch â phicnic a blanced. Mae croeso i chi fwynhau tamaid i’w fwyta unrhyw le yn ein gerddi.

Talwch am eich helfeydd gyda cherdyn yn y ganolfan ymwelwyr pan fyddwch yn prynu eich tocynnau mynediad, neu gydag arian parod yn y gerddi ar ddechrau’r helfa.

Mae Helfa Wyau Cadbury ar hyd llwybr sy’n addas i gadeiriau olwyn a phramiau.

Bydd gennym rai gwobrau nad ydynt yn cynnwys siocled ar gyfer plant sydd methu bwyta siocled.

Os byddwch yn gorffen y daith ar ôl 3:30pm, gallwch gasglu eich gwobr o’r Ganolfan