Darganfod cennin Pedr Cymru

A field of daffodils wth Powis Castle in the background

Mae cennin Pedr yn symbol o falchder Cymru, ond hefyd yn arwydd bod gwanwyn yn y tir. Beth am ddweud hwyl fawr wrth y glaw a’r cymylau llwyd a chroesawu’r blodyn disglair hwn i’n gerddi a’n parcdiroedd ar draws Cymru.

Does dim amheuaeth nad cennin Pedr, neu’r daffodil, yw’r blodyn gwanwynol mwyaf poblogaidd – nid am ei fod ymhlith y cyntaf i flodeuo, ond am fod yna 200 o fathau gwahanol ohono a thros 25,000 o groesiadau. Gallwch weld llawer o’r mathau yn ein safleoedd ledled Cymru; mae gan Erddi Dyffryn yn unig hyd at 50 math, gan gynnwys un math o gennin Pedr unigryw yno sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Fel arfer, fe welwch gennin Pedr yn blodeuo yn ein gerddi a’n parcdiroedd o fis Chwefror hyd ddechrau Mai. Ond eleni ry’n ni wedi gweld ambell un yn blodeuo’n gynnar; ym Mhlas yn Rhiw, daeth Narcissus ’February Gold’ i’w flodau yn nechrau Ionawr, ac yng Ngardd Bodnant fe flodeuodd Narcissus ‘Cedric Morris’ mor gynnar â mis Rhagfyr.

Ond ym mis Mawrth y daw’r goreuon yn eu plith i lenwi llwyfan ein gerddi. Yng Ngardd Goed Colby mae disgwyl y bydd arddangosfa anhygoel o wych eleni o’r 6000 o fylbiau a blannwyd yn 2011 a 2015. Gallwch eu gweld yn garpedi eang ar hyd y ddôl a’i llechwedd. Ond os am weld esiampl o genhinen Pedr wreiddiol, mae gan Erddig un o’r math cyntaf i’w meithrin erioed. Mae’r ‘Pheasant’s Eye’ yn tyfu yn yr ardd furiog o’r 18ed ganrif sydd bellach wedi ei hadfer.

Symbol Cenedlaethol

Mae nifer o straeon yn adrodd sut daeth y genhinen Pedr yn symbol o Gymru, ond yn ôl y sôn fe ddechreuodd y cyfan gyda’r hen genhinen fach gyffredin pan awgrymodd Dewi Sant wrth ryfelwyr Cymru y dylen nhw wisgo cenhinen wrth frwydro’r Sacsoniaid er mwyn gallu dangos y gwahaniaeth rhwng gelynion a chyfeillion.

Yn ôl yr hanes, bu farw Dewi Sant ar Fawrth 1af tua AD580, ac fe’i gwnaed yn nawddsant Cymru yn y 12ed ganrif. Felly, ar Fawrth 1af, mae Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy wisgo cenhinen neu gennin Pedr. Mae’r ddolen gyswllt yn y stori i’w glywed yn enw’r ddau blanhigyn, sef ‘cennin’ – er bod llawer yn defnyddio’r gair daffodil hefyd am y blodyn euraid.

Ein 3 sioe orau o gennin Pedr

Heb os nac oni bai, fe welwch chi ddigonedd o gennin Pedr yn ein gerddi a’n parcdiroedd ar hyd a lled Cymru, ond er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau’r arddangosfeydd mwyaf godidog, dyma i chi dri lleoliad o blith ein safleoedd mwyaf arbennig.