Darganfod cennin Pedr Cymru

Golygfa o ddim ond rhai o’r cennin Pedr melyn llachar a’r Gorthwr yng Nghastell Penrhyn

Mae cennin Pedr yn symbol o falchder Cymru, ond hefyd yn arwydd bod gwanwyn yn y tir. Beth am ddweud hwyl fawr wrth y glaw a’r cymylau llwyd a chroesawu’r blodyn disglair hwn i’n gerddi a’n parcdiroedd ar draws Cymru.

Fel arfer, fe welwch gennin Pedr yn blodeuo yn ein gerddi a’n parcdiroedd o fis Chwefror hyd ddechrau Mai, ond ym mis Mawrth y daw’r goreuon yn eu plith. Heb os nac oni bai, fe welwch chi ddigonedd o gennin Pedr yn ein gerddi a’n parcdiroedd ar hyd a lled Cymru, ond er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau’r arddangosfeydd mwyaf godidog, dyma i chi dri lleoliad o blith ein safleoedd mwyaf arbennig.

Ein sioeau orau o gennin Pedr

Symbol Cenedlaethol

Mae nifer o straeon yn adrodd sut daeth y genhinen Pedr yn symbol o Gymru, ond yn ôl y sôn fe ddechreuodd y cyfan gyda’r hen genhinen fach gyffredin pan awgrymodd Dewi Sant wrth ryfelwyr Cymru y dylen nhw wisgo cenhinen wrth frwydro’r Sacsoniaid er mwyn gallu dangos y gwahaniaeth rhwng gelynion a chyfeillion.

Yn ôl yr hanes, bu farw Dewi Sant ar Fawrth 1af tua AD580, ac fe’i gwnaed yn nawddsant Cymru yn y 12ed ganrif. Felly, ar Fawrth 1af, mae Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy wisgo cenhinen neu gennin Pedr. Mae’r ddolen gyswllt yn y stori i’w glywed yn enw’r ddau blanhigyn, sef ‘cennin’ – er bod llawer yn defnyddio’r gair daffodil hefyd am y blodyn euraid.