Skip to content
Wales

Gardd Goedwig Colby

Colby’s hidden wooded valley is full of surprises. With an industrial past and a secret garden, it’s the perfect place for heritage hunting and natural play. | Mae dyffryn coediog cudd Colby yn llawn rhyfeddodau annisgwyl. Gyda’i orffennol diwydiannol a’i ardd gudd, mae’n lle perffaith i ddysgu am dreftadaeth a chwarae ym myd natur.

near Amroth, Pembrokeshire, SA67 8PP

Nant yn llifo drwy dirwedd goediog ar ddiwedd yr hydref

Rhybudd pwysig

The garden and woodland is now open following the winds earlier in the week.

Cynllunio eich ymweliad

Plant wrth y ffynnon yn yr ardd furiog yng Ngardd Goetir Colby
Erthygl
Erthygl

Dyddiau i’r Teulu yng Ngardd Goetir Colby 

Dewch i fwynhau diwrnod yn archwilio Gardd Goetir Colby a’r ystâd ehangach gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Archwiliwch yr ardd goediog, gudd, sydd mewn dyffryn, dewch i ddysgu am ei hanes a rhyfeddu at y coed a’r awyr yn y llannerch.

Cwpwl yn mynd â’r ci am dro dros bont yng Ngardd Goetir Colby, Sir Benfro
Gweithgaredd
Gweithgaredd

Ymweld â Gardd Goetir Colby gyda'ch ci 

Mae Gardd Goetir Colby wedi'i graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i'r dyffryn coediog a phryd a lle allwch chi fynd.

PDF
PDF

Map Gardd Goedwig Colby 

Cymerwch olwg ar y map o Ardd Goedwig Colby i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Visitors walking in the garden in spring at Belton House, Lincolnshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.