Skip to content
Wales

Gardd Goedwig Colby

Colby’s hidden wooded valley is full of surprises. With an industrial past and a secret garden, it’s the perfect place for heritage hunting and natural play. | Mae dyffryn coediog cudd Colby yn llawn rhyfeddodau annisgwyl. Gyda’i orffennol diwydiannol a’i ardd gudd, mae’n lle perffaith i ddysgu am dreftadaeth a chwarae ym myd natur.

near Amroth, Pembrokeshire, SA67 8PP

Nant yn llifo drwy dirwedd goediog ar ddiwedd yr hydref

Cynllunio eich ymweliad

Plant wrth y ffynnon yn yr ardd furiog yng Ngardd Goetir Colby

Mwynhewch Lwybr y Pasg 

Ymunwch â ni ar gyfer antur y Pasg yng Ngardd Goetir Colby. Dewch i fwynhau llwybr llawn gweithgareddau difyr i’w gwneud gyda’r teulu. Cwblhewch y llwybr i ennill wy siocled ar y diwedd.

Cennin Pedr ger yr afon, Gardd Goetir Colby, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Dyddiau i’r Teulu yng Ngardd Goetir Colby 

Dewch i fwynhau diwrnod yn archwilio Gardd Goetir Colby a’r ystâd ehangach gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Archwiliwch yr ardd goediog, gudd, sydd mewn dyffryn, dewch i ddysgu am ei hanes a rhyfeddu at y coed a’r awyr yn y llannerch.

Cwpwl yn mynd â’r ci am dro dros bont yng Ngardd Goetir Colby, Sir Benfro
Gweithgaredd
Gweithgaredd

Ymweld â Gardd Goetir Colby gyda'ch ci 

Mae Gardd Goetir Colby wedi'i graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i'r dyffryn coediog a phryd a lle allwch chi fynd.

PDF
PDF

Map Gardd Goedwig Colby 

Cymerwch olwg ar y map o Ardd Goedwig Colby i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Two visitors exploring the garden in spring at Quarry Bank, Cheshire

Ymuno

Mwynhewch fynediad i fwy na 500 o leoliadau gydag aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymunwch heddiw a helpwch i ddiogelu natur, harddwch a hanes – i bawb, am byth.