Cilfachau cudd Plas Newydd

Llwybr cerdded

Mwynhewch y golygfeydd godidog dros y Fenai, y Faenol ac Eryri wrth gerdded o gwmpas gerddi hyfryd Plas Newydd. (Rhaid talu i fynd i mewn i Blas Newydd ond mae am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.)

Edrych o'r ardd at y tŷ, y Fenai, a'r pontydd yn y cefndir.

Map

Map route for walk the hidden corners of Plas Newydd trail

Dechrau:

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

1

Dechreuwch eich taith gerdded o’r dderbynfa a dilynwch y llwybr sy’n mynd tuag at y tŷ. Wrth ichi droi’r gornel, yn syth ar ôl pasio’r gysgodfan bren, mae’r llwybr yn agor o’ch blaen i ddatgelu golygfeydd gwych o’r tŷ, y Faenol ac Eryri.

Darllen mwy

2

Unwaith rydych chi wrth ymyl ochr y tŷ, dilynwch y llwybr sy’n mynd rownd i flaen y tŷ a cherddwch ar hyd top y lawnt sy’n mynd lawr yn raddol at y Fenai. Mi fedrwch chi weld Tŵr Marcwis yn y pellter o fan hyn. Ar y chwith ichi mae gardd deras y gwnaeth y Marcwis presennol ei hadfer. Roedd yr ardd Eidalaidd ffurfiol wedi ei chreu yn wreiddiol gan ei dad yn y 1920au. I fwynhau’r ardd yn ei holl ogoniant dringwch y stepiau.

3

Wedi ichi basio’r ardd deras dilynwch y llwybr sydd ar y dde ichi. Mae’r llwybr yma’n mynd â chi i lawr i’r rhodfa sy’n mynd heibio’r magnelau a gafodd Arglwydd ac Arglwyddes Môn fel anrheg priodas.

4

Ewch yn eich blaen nes cyrraedd fforch yn y ffordd. Cadwch at yr ochr dde, sy’n mynd i fyny llethr graddol.

5

Cymerwch y llwybr ar y chwith a mynd yn eich blaenau. Mae yna sawl mainc ar y llwybr yma ichi gael gorffwys a mwynhau’r olygfa neu gymryd y cyfle i dynnu lluniau gwerth chweil. Ar y dde ichi mae’r Cylch Camelia a oedd yn chwarel ar un adeg.

Darllen mwy

6

Pan ddewch chi at ardal goediog, cerddwch yn syth ymlaen ac mi ddewch maes o law at guddfan adar. Yma, ewch ymlaen ar hyd y llwybr sy’n mynd â chi i fyny at stepiau naturiol yn y coed. Ar ben yr allt hon mae ‘na fainc ac oddi yma mi fedrwch chi weld Eglwys Llanedwen oedd yn cael ei defnyddio’n aml gan y Marcwis a’i deulu. Cofiwch chwilio am wiwerod coch fan hyn – maen nhw nôl ym Mhlas Newydd.

7

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr a fydd yn dod â chi yn y diwedd allan o’r coed ac at lwybr tarmac. Croeswch y llwybr yma a dilyn yr arwyddion am yr ardd goed, sydd ar eich llaw chwith.

Darllen mwy

8

Dilynwch y llwybr sy’n mynd â chi nôl at y dderbynfa. Mi fyddwch chi’n haeddu paned a chacen flasus yma ar ôl eich taith yn Gaffi'r Hen Laethdy.

Diwedd:

Plas Newydd, cyfeirnod grid: SH521696

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Cilfachau cudd Plas Newydd

Tirwedd

Cau

Tirwedd amrywiol i gerddwyr. Llwybrau concrid a rhai naturiol. Rhai stepiau.

Mae croeso i gŵn yn y maes parcio ym Mhlas Newydd ond nid yn y gerddi.

Cilfachau cudd Plas Newydd

Cysylltwch â ni

Cau
Cilfachau cudd Plas Newydd

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Plas Newydd, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6DQ
Ar drên

Gorsaf Llanfairpwll 1¾ milltir (2.8km).

Ar y ffordd

2 filltir (3.2km) i’r de-orllewin o Lanfairpwll, cyffyrdd 7 ac 8a yr A55; neu A4080 i Frynsiencyn, trowch oddi ar yr A5 ar ôl croesi Pont Britannia. Côd post ar gyfer Sat Nav: LL61 6DQ.

Ar fws

Bws Arriva 42 – Bangor i Langefni (pasio Gorsaf Bangor ac yn agos i Orsaf Llanfairpwll). Gwybodaeth ar gael ar wefan Traveline-Cymru.

Cilfachau cudd Plas Newydd

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae siop, maes parcio, ystafell de a thoiledau yn Nhŷ Plas Newydd
  • Mae croeso i gŵn yn y maes parcio ym Mhlas Newydd ond nid yn y gerddi.