Plas yn Rhiw

Important notice -

The ground floor of the house, garden and tea-room are open Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday. We no longer have a booking system in place for visits, but please be aware at busy times, you may need to queue outside to enter the house.

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Gardd ar gyfer y pedwar tymor ym Mhlas yn Rhiw

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw gymaint i'w gynnig ar hyd y tymhorau, o eirlysiau hyfryd i berllan o ffrwythau a blodau swynol.

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Bywyd gwyllt

Perllan Plas yn Rhiw ym mis Mehefin, Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Dysgwch fwy am y berllan a'r ddol 

Mae'r arddwr a'r ceidwaid lleol wedi trawsnewid un cae i berllan a phôl ym Mhlas yn Rhiw.

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw 

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Plas yn Rhiw yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.