Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Mother's Day at Plas yn Rhiw

Sun 26 Mar 2017
11:00-17:00
Step back in time and discover more about the Keating's house and belongings. See a selection of their finest outfits (not usually on display), stroll around the garden or treat your mum to a scrumptious lunch or afternoon tea at our tea-room.

Plas yn Rhiw Easter egg hunt

Fri 14 Apr 2017
11:00-16:00
Bunny's been up to his old tricks again! He's been hiding clues in the garden and parkland-can you find the clues to win your Cadbury chocolate prize?
Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw