Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Plas yn Rhiw Autumn Adventures

Sat 29 Oct 2016
11:00-15:00
Come and have an autumn adventure at Plas yn Rhiw, play Halloween games, follow the spooky trail, create wild art or explore the woodland, there's plenty to do.

Plas yn Rhiw Christmas Weekend

Sat 03 Dec 2016
11:00-15:00
Meet Father Christmas as he arrives on his horse, play Christmas games and see the house decorated for the festive period. A glass of mulled wine to greet you on arrival and the Tea Room will be open.
Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw