Plas yn Rhiw

Important notice -

All our houses, gardens, parks, toilets, cafes, shops and car parks are now closed to further restrict the spread of coronavirus. Plas yn Rhiw is closed, please do not travel here.

Darganfyddwch yr ardd

Eitemau ymolchi ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Tŷ a chasgliadau Plas yn Rhiw 

Mae nifer o denantiaid wedi byw ym Mhlas yn Rhiw dros y blynyddoedd, ac mae pob un wedi gadael ei ôl ar y tŷ: dewch i weld y trysorau a adawyd ar eu hôl.

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Plas yn Rhiw yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.