Plas yn Rhiw

Important notice -

We are preparing to reopen some of our gardens and parklands via a booking system. When we reopen these, it will be phased, gradual and controlled. Please check back soon.

Darganfyddwch yr ardd

Eitemau ymolchi ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Tŷ a chasgliadau Plas yn Rhiw 

Mae nifer o denantiaid wedi byw ym Mhlas yn Rhiw dros y blynyddoedd, ac mae pob un wedi gadael ei ôl ar y tŷ: dewch i weld y trysorau a adawyd ar eu hôl.

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Plas yn Rhiw yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.