Plas yn Rhiw

Important notice -

In line with Welsh Government restrictions under the Covid-19 Alert Level system, we are currently closed as part of the national effort to bring coronavirus under control. We encourage everybody to follow the latest restrictions and stay at home.

Plas yn Rhiw

Bwyta

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Bywyd gwyllt

Perllan Plas yn Rhiw ym mis Mehefin, Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Dysgwch fwy am y berllan a'r ddol 

Mae'r arddwr a'r ceidwaid lleol wedi trawsnewid un cae i berllan a phôl ym Mhlas yn Rhiw.

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw 

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Plas yn Rhiw yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.