Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Plas yn Rhiw Christmas Weekend

Sat 03 Dec 2016
11:00-15:00
Meet Father Christmas as he arrives on his horse, play Christmas games and see the house decorated for the festive period. A glass of mulled wine to greet you on arrival and the Tea Room will be open.
Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw