Plas yn Rhiw

Important notice -

Please note that pre-booking is not essential but is advised at busier times such as school holidays and bank holidays - you can book your visit below. The tea room will remain closed until further notice. We look forward to welcoming you back.

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Y Tŷ a'r Ardd ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Garddwr ym Mhlas yn Rhiw 

Os hoffech yrfa yn garddio, gallwn gynnig un o’r llecynnau harddaf ym Mhrydain i chi weithio ynddo ynghyd a chasgliad mawr o blanigion amrywiol a diddorol.

Plas yn Rhiw garden

Archebwch eich ymweliad 

Does dim rhaid bwcio eich ymweliad ymlaen llaw, ond rydym yn argymell bwcio ar adegau prysurach, fel gwyliau ysgol a gwyliau banc, er mwyn sicrhau mynediad. Gallwch wneud hynny yma.

Coed mêl ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Gardd ar gyfer y pedwar tymor ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw gymaint i'w gynnig ar hyd y tymhorau, o eirlysiau hyfryd i berllan o ffrwythau a blodau swynol.

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Bywyd gwyllt

Perllan Plas yn Rhiw ym mis Mehefin, Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Dysgwch fwy am y berllan a'r ddol 

Mae'r arddwr a'r ceidwaid lleol wedi trawsnewid un cae i berllan a phôl ym Mhlas yn Rhiw.

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Plas yn Rhiw yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.