Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Upcoming events

Plas yn Rhiw 50 things

Thu 27 Jul 2017
11:00-16:00
Have a go ticking of some of your 50 things to do before you're 11 ¾ activities at Plas yn Rhiw this summer.
Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw