Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Snowdrops

Penwythnos Eirlysiau Plas yn Rhiw

4, 5, 11 a 12 Chwefror, 11am-3pm. Croesawch arwyddion cyntaf o’r gwanwyn wrth grwydro o gwmpas gerddi Plas yn Rhiw tra maent yn goleuo gydag eirlysiau. Gyda’r coed yn llwm; mae’n amser perffaith i fwynhau’r golygfeydd arfordirol, byddem hefyd yn agor yr ystafell de i chi gael mwynhau paned a chacen.

Plas yn Rhiw

Bwyta a siopa

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw