Plas yn Rhiw

Important notice -

The garden, woodland, orchard and tearoom are open. To avoid disappointment please book in advance. We ask everyone to follow Welsh Government Regulations when they visit. The house remains closed. The tearoom is outdoor seating only.

Please book ahead before visiting Check availability
Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor?

Mae'r ardd, choetir a berllan ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r ystafell de hefyd wedi ail-agor o dan reolaeth newydd, ni fydd angen i chi archebu lle i ymweld â'r ystafell de yn unig. Mae'r tŷ yn parhau ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Plas yn Rhiw

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, coetir, perllan, meysydd parcio, derbynfa ymwelwyr a thoiledau ym Mhlas yn Rhiw ar agor, a bydd angen i chi archebu'ch tocynnau erbyn 3pm y diwrnod cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd angen i'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau dalu wrth archebu. Byddwn yn rhyddhau tocynnau bob dydd Gwener. Mae'r ystafell de hefyd wedi ail-agor o dan reolaeth newydd, ni fydd angen i chi archebu lle i ymweld â'r ystafell de yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Upcoming events

Timed entry to Plas yn Rhiw (12 May - 16 May)

Wed 12 May 2021
10:00-16:00
Book your timed entry to visit Plas yn Rhiw.
The House at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Ymweld â Phlas yn Rhiw: yr hyn sydd angen i chi ei wybod 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl. Os oes gennych chi docyn wedi'i archebu ar gyfer ymweliad â Phlas yn Rhiw, darllenwch yr erthygl hon, i ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad. Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'n cynnig arferol, er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Plas yn Rhiw

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plentyn yn rhedeg drwy ardd Plas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Anturiaethau ym myd natur ym Mhlas yn Rhiw 

Darganfyddwch lwybr ym myd natur lleol i’r teulu ym Mhlas Yn Rhiw gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled.

Mwynhewch yr ardd

Plas yn Rhiw

Hanes

Plas yn Rhiw

Bywyd gwyllt

Perllan Plas yn Rhiw ym mis Mehefin, Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Dysgwch fwy am y berllan a'r ddol 

Mae'r arddwr a'r ceidwaid lleol wedi trawsnewid un cae i berllan a phôl ym Mhlas yn Rhiw.

Plas yn Rhiw

Lleoedd i aros

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw 

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Plas yn Rhiw yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.