Bwyta a siopa ym Mlhas yn Rhiw

Llestri ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Gwnewch y gorau o'ch diwrnod ym Mhlas yn Rhiw: dewiswch anrheg o'r siop, chwiliwch am blanhigyn i’w brynu, neu galwch yn y caffi am ginio ysgafn.

Galwch yn ein siop

Mae stori y tu ôl i bopeth sy’n cael ei werthu yn ein siop.

Porwch yng nghanol yr anrhegion sy'n cynnwys dyluniadau unigryw a ysbrydolwyd gan Blas yn Rhiw, fel y printiau gan Honora Keating.

Mae printiau Hans Frank (Gwylanod, 1923), sy’n cael eu harddangos ym Mhlas yn Rhiw, wedi ysbrydoli sgarff sidan haf, sydd ar werth nawr yn y siop anrhegion.

Mae'r rhoddion eraill yn cynnwys llyfrau, teganau, llestri, melysion a llawer mwy.

Gwerthiant planhigion

Y tu allan mae amrywiaeth o blanhigion ar werth. Mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi eu lluosogi a'u tyfu ym Mhlas yn Rhiw.

Mae llawer o'r planhigion a welir yn yr ardd ym Mhlas yn Rhiw yn rhai anarferol, felly pa well ffordd o gofio eich ymweliad na thrwy brynu un ohonyn nhw ar gyfer eich gardd. Mae planhigion hefyd yn anrhegion hyfryd, yn enwedig os oes gan y planhigyn stori i'w hadrodd.

Ymlaciwch yn caffi braf

Ar ôl tro hamddenol o gwmpas ein gardd, beth am fynd i'r caffi newydd sy’n edrych fel ystafell draddodiadol Gymreig i gael darn mawr, blasus o Battenberg (hoff gacen y chwiorydd Keating).

Os yw'r haul yn tywynnu, beth am archebu basged o fwyd a mwynhau picnic a'r golygfeydd gogoneddus dros Fae Ceredigion.

Daw ein perlysiau a'n saladau o'n gardd a hefyd, pan fyddan nhw yn eu tymor, oddi wrth denantiaid bwthyn Fron Deg gerllaw.