Gardd ar gyfer y pedwar tymor ym Mhlas yn Rhiw

Crwydrwch o gwmpas ein gardd organig, sy'n llawn planhigion gwahanol ac sydd wedi ei fframio’n daclus gan dros ¼ milltir o berthi bocs. Mae pob cornel a phob tymor yn dadlennu rhywbeth gwahanol i chi ei ddarganfod.

Y Gwanwyn

Mwynhewch y magnolias a'r camelias, y rhododendrons a'r asaleas godidog, y cennin Pedr a'r tiwlipau, a'r trysorau blodeuol o bob math. 

Mae’n werth gweld y tegeirianau brych yn y berllan, clychau'r gog yn y coetir uchaf, a'r briallu ger pwll y felin – does dim yn harddach na’r rhain.

Dewch i weld lliwiau Plas yn Rhiw yn newid o dymor i dymor
Clychau'r Gog ym Mhlas yn Rhiw
Dewch i weld lliwiau Plas yn Rhiw yn newid o dymor i dymor

Aroglwch yr Azara microphylla a'i bersawr fanila, ei ddail sgleiniog tywyll a'i flodau melyn dwys, neu'r Rhododendron (fragrantissimum) syfrdanol a'r Azalea pontica melyn â'i bersawr gwyddfid

Yr Haf

Mae yma fôr o liwiau tyner yn yr haf, yn cynnwys y casgliad o lwyni blodau seithliw: capan gwraig, capan les a mathau anarferol o villosa. Mae ffiwsias, hen rosynnau Seisnig a phlanhigion blodeuol lluosflwydd yn llenwi'r ardd gyda’u lliw a'u persawr.

Y tu allan i'r tŷ, mae'r feranda'n cysgodi jasmin gwyn hardd, tri abwtilon coch Ashford sy'n blodeuo drwy gydol y flwyddyn, a rhes o rosynnau dringo heb bigau (zepherine drouhin).

Bydd y weirlgodd blodau gwyllt y tu cefn i'r tŷ yn llawn sŵn trychfilod prysur. Cadwch lygad ar agor am wenoliaid a gwenoliaid y bondo yn bwydo, neu'r boncathod yn cylchu yn erbyn yr awyr las uwchben.

Ewch i chwilio am fywyd gwyllt yn yr ardd ac o'i chwmpas
Ffesant ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn
Ewch i chwilio am fywyd gwyllt yn yr ardd ac o'i chwmpas

Yr Hydref

Mae tri eucryphia gosgeiddig yn amlwg iawn yn yr ardd drwy gydol mis Medi, a'u blodau gwynion yn ferw o wenyn. Mae codennau ffrwythau’r Magnolia (campbellii mollicomata), sy’n debyg i chillies, yr un mor ddeniadol â'r blodau sy’n ymddangos yn y gwanwyn.

Wrth i'r diwrnodau ddechrau byrhau, mae lliwiau tanllyd y coetir yn gefnlen hardd. 

Ewch i weld ein perllan gyda'i thoreth o ffrwythau gwahanol - pob un yn frodorol i Gymru. Yn eu plith mae coed afal enwog Enlli.

Y Gaeaf

Wrth i'r dail syrthio, byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan y golygfeydd anhygoel o'r arfordir.
Mae'r ardd yn parhau i swyno drwy gydol misoedd noethlwm y gaeaf, gyda'r bocs Nadolig a'r Gollen ystwyth (‘Witch Hazel’)yn trwytho'r ardd â'u persawr. Mae palfau’r arth (Hellebore), aconitau'r gaeaf, a brigau coch y cwyros yn cynnig amrywiaeth o liwiau.

Mae'r sioe syfrdanol o eirlysiau yn arwydd cyntaf bod y gwanwyn ar y ffordd ac mae’n werth ei gweld.  Mae’r blodau bychain hyn yn ffurfio carped gwyn gloyw ar lawr y goedwig ac yn llenwi'r ardd – dyma olygfa sy’n codi calon ar ddiwedd misoedd y gaeaf.