Ymweld â Blas yn Rhiw gyda'ch ci

Dog walking through the parkland on a lead

Dyma ganllaw ar gyfer yr hyn i'w ddisgwyl wrth ddod â'ch ffrind pedair coes i Blas yn Rhiw.

I ble y gall fy nghi fynd?


Mae croeso i gŵn archwilio llwybrau'r coetir isaf (y tu ôl i'r dderbynfa ymwelwyr a'r toiledau) ar dennyn byr. Mae croeso iddyn nhw hefyd yng nghwrt yr ystafell de ar dennyn.

I ble na all fy nghi fynd?


Cŵn cymorth yn unig yn y brif ardd, coetir uchaf, perllan a thŷ.

Beth sydd angen i mi fod yn ymwybodol ohono yn Blas yn Rhiw?

Er mwyn sicrhau bod pawb yn cael diwrnod pleserus, dilynwch ein Cod Cŵn:


• Cofiwch cadw cŵn ar dennyn: helpwch i sicrhau na fydd cŵn yn aflonyddu ar fywyd gwyllt trwy eu cadw ar dennyn.
 • Codwch baw cŵn: ei fagio a'i roi yn y bin er mwyn cadw eich hoff lefydd yn brydferth.
• Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y arwyddion a chymerwch ofal arbennig ar lwybrau ger y clogwyni.
• Byddwch yn ystyrlon: nid yw pawb yn hoff o gŵn, felly cadwch nhw'n agos atoch.

Cyfleusterau ar gael ar gyfer fy nghi:


Mae bowlenni dŵr ar gael y tu allan i'r dderbynfa ymwelwyr a'r cwrt ystafell de. Mae un bin cŵn ar y safle, wedi'i leoli ar ddechrau'r llwybrau coetir isaf (ychydig ar ôl y bloc toiledau).