Tŷ Mawr Wybrnant

Ymwelwyr yn tynnu lluniau ar y bont yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, Cymru

Important notice -

The buildings and toilets at Tŷ Mawr Wybrnant are currently closed. You're welcome to enjoy the grounds. The core Bible collection has been temporarily moved with the 1588 Bible on display at Chirk Castle for the time being.

Tŷ Mawr Wybrnant

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Cwm Wybrnant ger Penmachno, Conwy

Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Mae’r llwybr hyfryd hwn yn rhoi darlun diddorol o dirwedd hanesyddol: y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd, yr adeiladau hanesyddol a hefyd ffordd o fyw sydd bellach yn rhan o hanes ucheldir Cymru.

Tŷ Mawr Wybrnant

Hanes

Beibl yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

Casgliad o Feiblau Tŷ Mawr Wybrnant

Dewch i ddysgu am yr Esgob William Morgan, y gŵr a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg.

Tŷ Mawr Wybrnant

Lleoedd i aros

Gwernouau cottage on the Ysbyty Estate

Arhoswch â ni yn Eryri  

Mae Eryri’n enwog am ei golygfeydd mynydd dramatig gyda llynnoedd niferus a chopaon creigiog, aruthrol. Ond mae Gogledd Cymru hefyd yn cynnig cefn gwlad sy’n rhyfeddol o amrywiol, o harddwch Dyffryn Conwy i heddwch Ynys Môn. Gall un o’n bythynnod gwyliau gynnig canolfan berffaith ar gyfer darganfod y rhan arbennig hon o Gymru.

Tŷ Mawr Wybrnant

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ Mawr Wybrnant yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.