Tŷ Mawr Wybrnant

Ymwelwyr yn tynnu lluniau ar y bont yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Conwy, Cymru

Important notice -

Oherwydd bod y ffordd ar gau bydd Tŷ Mawr ar gau i'r cyhoedd ddydd Sul 22 Medi. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.Due to road closure Tŷ Mawr will be closed to the public Sunday 22 September. Apologies for any inconvenience.

Mae cyfreithiau data yn newid – peidiwch cael eich gadael allan. Arhoswch gyda ni
Tŷ Mawr Wybrnant

Hanes

Beibl yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

Y casgliad o Feiblau yn Nhŷ Mawr Wybrnant

Dewch i ddysgu am yr Esgob William Morgan, y gŵr a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg. Gallwch weld ei ddau gopi Cymraeg cyntaf a gyhoeddwyd yn 1588 a 1620, yn ogystal â beiblau mewn nifer o ieithoedd eraill.

Tŷ Mawr Wybrnant

Lleoedd i aros

Gwernouau cottage on the Ysbyty Estate

Arhoswch â ni yn Eryri  

Mae Eryri’n enwog am ei golygfeydd mynydd dramatig gyda llynnoedd niferus a chopaon creigiog, aruthrol. Ond mae Gogledd Cymru hefyd yn cynnig cefn gwlad sy’n rhyfeddol o amrywiol, o harddwch Dyffryn Conwy i heddwch Ynys Môn. Gall un o’n bythynnod gwyliau gynnig canolfan berffaith ar gyfer darganfod y rhan arbennig hon o Gymru.

Tŷ Mawr Wybrnant

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ Mawr Wybrnant yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.