Skip to content

10 o lwybrau cerdded gorau Eryri

Cerddwr ar bont droed yn edrych dros Lyn Idwal yng Nghwm Idwal, Eryri, Gogledd Cymru
Cerdded yng Nghwm Idwal, Eryri | © National Trust Images/Gwenno Parry

Yn Eryri y mae rhai o’r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn y wlad, felly pa well ffordd o’u gweld nag ar droed? O lwybrau rhaeadrau dramatig i anturiaethau yn y mynyddoedd, dysgwch am y llwybrau gorau i’w dilyn yn y rhan hardd hon o Gymru.

Taith bedd Gelert
Bydd y daith yn eich arwain ar hyd llwybr gwastad o ganol y pentref, ar hyd glan Afon Glaslyn at safle bedd Gelert. Byddwch hefyd yn dod i ddeall chwedl Gelert a’r Tywysog Llywelyn a roddodd enw i’r pentref.Crwydrwch hyd lwybr y chwedlau
Taith gylchol Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas
Ewch oddi ar y llwybrau prysur ac archwilio ochr wyllt Nant Gwynant. Mae’r llwybr yma yn cynnwys llethrau unig yr Aran, rhaeadrau trawiadol ar Lwybr Watkin, coetir hynafol a llyn hardd.Cofiwch eich esgidiau cerdded
Taith chwedlonol Dinas Emrys
Cerddwch yn ôl traed cymeriadau chwedlonol Cymru i safle hynafol Dinas Emrys, ond troediwch yn ofalus, mae draig yn cysgu dan y ddaear.Cychwynnwch ar eich ymgyrch
Taith Aberglaslyn, Bryn Du a Beddgelert
Mae cymaint o lwybrau i’w crwydro o gwmpas Beddgelert, ond hwn yw ffefryn personol y ceidwad lleol.Crwydrwch Fryn Du
Cerddwyr yn dilyn llwybr cul ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Cerddwch ar hyd llwybr y pysgotwyr ar hyd bwlch Aberglaslyn, Eryri | © National Trust Images/Chris Lacey
Taith Aberglaslyn, Llyn Dinas a Chwm Bychan
Taith gylchol amrywiol gyda rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal. Mae’r daith yn cychwyn a gorffen ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.Cerddwch trwy Fwlch Aberglaslyn
Taith Cwm Idwal
Mae’r daith gerdded hon yn cynnig rhai o’r golygfeydd mynyddig mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol hynaf Cymru.Crwydrwch i dirwedd o oes yr ia
Taith gylchol Llyn Ogwen
Ar y daith gymedrol hon o gwmpas Llyn Ogwen cewch osgoi’r tyrfaoedd a mwynhau golygfeydd trawiadol. Yn ôl y chwedl dyma lle mae Caledfwlch y Brenin Arthur yn gorwedd.Crwydrwch hyd lwybr y llyn
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen, yn adlewyrchu mynyddoedd dan eira
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen | © National Trust Images / Joe Cornish
Taith Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd
Mae hon yn daith wych ar lan dŵr, gan eich arwain ar hyd Afon Gamlan wyllt a heibio rhaeadr ryfeddol Rhaeadr Ddu.Dilynwch Afon Gamlan
Taith Ystâd Dolmelynllyn
Cewch weld Rhaeadr Ddu ryfeddol ac adfeilion difyr gwaith aur Cefn Coch.Darganfyddwch un o ryfeddodau Cymru
Taith Dinas Oleu, Abermaw
Crwydrwch trwy’r hen dref droellog hyd at Ddinas Oleu eithinog, a roddwyd gan Fanny Talbot yn oes Fictoria i bobl Abermaw.Dilynwch yn olion traed Fanny Talbot

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

A hiker sitting looking at the view from the Brecon Beacons
Erthygl
Erthygl

Mynyddoedd yng Nghymru 

Darganfyddwch gopaon trawiadol Cymru, o heriau Tryfan yng ngogledd Eryri i fynyddoedd eiconig Pen y Fan a Phen-y-fâl yn ne Cymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Golygfa o Slabiau Idwal yng Nghwm Idwal, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Eryri 

Darganfyddwch gopaon trawiadol, llynnoedd rhewlifol a choetiroedd hynafol Eryri, tirwedd ysbrydoledig sy’n drysorfa o chwedlau.

The exterior of Gwernouau Cottage, Betws-Y-Coed, Gwynedd
Erthygl
Erthygl

Bythynnod gwyliau yng Ngogledd Cymru 

O fynyddoedd Parc Cenedlaethol Eryri i'r anghysbell Ben Llŷn, mae Gogledd Cymru yn gyrchfan wyliau i'ch ysbrydoli. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.