Chwefror 2019 yng Ngardd Goedwig Colby

Snowdrops on display at Colby

Gyda’r dyddiau yn ʼmestyn a gwres yr haul ar fy ngwyneb, mae’r gwanwyn yn bendant ar ei ffordd yn Colby. Mae’r misoedd diwetha’ wedi bod yn gyfnod o brysurdeb mawr tu ôl i’r llen yn cael pethau yn barod at dymor 2019, a phawb wrthi fel tân slecs yn paratoi at yr agoriad.

Paratoi am y tymor newydd

Mae’r llawr carreg tu fas i’r siop wedi ei ail-osod gan ein gwirfoddolwyr gan ddefnyddio carreg o hen bont; mae’r llynnoedd wedi cael glanhad er mwyn gwared peth o’r llaid sy’n cronni yno yn anorfod, ynghyd â gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar y llwybrau a’r llwybrau ceffyl ar y stad. Ry’n ni hefyd wedi gwneud gwaith diogelu ar goed, a pheth o hyn wedi ei ddal mewn fideo dramatig gan un o’n gwirfoddolwyr gwych.

Ail-osodwyd y llawr carreg gan ein gwirfoddolwyr
The stone floor outside of the shop
Ail-osodwyd y llawr carreg gan ein gwirfoddolwyr

Arwyddion gwanwyn

Yn yr ardd mae arwyddion gwanwyn ym mhob man. Mae rhododendronau a chamelias yn blodeuo a choedwig y gorllewin yn garped o wyrdd yn aros i glychau’r gog cyntaf y flwyddyn agor ymhen ychydig fisoedd.

Mae bylbiau gwanwynol megis cennin Pedr a chrocws yn flodau i gyd a blodau’r gwynt yn gwau drwy’r eirlysiau i greu golygfa odidog wedi gaeaf gwlyb a gwyntog.

Mae’r tywydd yn chwarae ei ran yr wythnos hon hefyd, a’r heulwen braf yn croesawu pobl i Colby. ʼDyw hi ddim cweit yn dywydd crysau-t eto - ond mae’n teimlo fel petai bron yma!

Mae camelias yn eu blodau yn Colby
Close-up of a camellia
Mae camelias yn eu blodau yn Colby