Gardd Furiog Colby

Gwyrddlesni yn yr Ardd Furiog yn Colby

Yng ngardd furiog Colby mae yna sioe ffurfiol hyfryd o flodau sy’n ffrwydro gyda lliw a phersawr gwahanol bob tymor.

Blwyddyn gron o liw

Ers y dyddiau cynnar, pan oedd ond yn ardd lysiau fach syml, mae’r ardd gudd wedi tyfu ac wedi blodeuo’n drysorfa o blanhigion borderi, llwyni a choed anarferol.

Mae lliw ar hyd y flwyddyn yma, o’r magnolia bendigedig yn y gwanwyn a’r haf i’r coed masarn bach, y masarn Siapaneaidd a’r gwifwrnwydden yn yr hydref a’r gaeaf.

Ond wrth gwrs, nid y blodau yw’r stori i gyd. Yn sefyll yn falch yn yr ardd mae gazebo mewn arddull Gothig Fictorianaidd, ac ynddo mae darn a gomisiynwyd o waith celf trompe l’oeil i chi fwynhau yn agos.

Beth yw stori’r ardd furiog?

Dechreuodd fel gardd lysiau, ond erbyn y 1970’au, roedd bron wedi mynd â’i phen iddi. Trawsffurfiwyd hi, a’i gwneud yn lleoliad ffurfiol gan Mr a Mrs Scourfield-Lewis, a ddaeth i adfer Colby Lodge (y tŷ ar y safle) a’r ardd furiog yn y 1980au.

Dychwelodd yr ardd furiog i ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2010, ac mae ein tîm wedi gofalu’n ofalus amdani ers hynny.

Yn yr ardd furiog rhaid gweld …

  1. Magnolia – yn sioe o liw yn y gwanwyn a’r haf, mae’r goeden magnolia yn sefyll uwchben y fynedfa i’r ardd.
  2. Paentiad Trompe-l’oeil – y tu mewn i’r gazebo fe welwch dwyll-llygad trawiadol o Colby. Ystyr yr enw ‘trompe l’oeil’ yw twyll y llygad, ac fe gomisiynwyd hwn gan Peter Chance (a roddodd yr ystâd i ni) oddi wrth ddylunydd Americanaidd o’r enw Lincoln Taber.
  3. Nodwedd y dŵr – dilynwch y dŵr wrth iddo ymdroelli drwy’r ardd, gydag ambell lwybr neu blanhigyn yn unig i amharu ar y llif. Balm i’r enaid.
  4. Cerfluniau – fe ddewch o hyd i gerfluniau bach anarferol drwy’r ardd i gyd. Faint ellwch chi eu gweld?