Maes chwarae naturiol Colby

Dringo coed yng Ngardd Goedwig Colby

Mae Gardd Goedwig Colby yn lle da i wneud y mwyaf o’r awyr agored, yn un maes chwarae naturiol mawr.

Maes chwarae naturiol

Stryffaglwch dros gerrig camu yma ac acw yn y nentydd, casglwch eich offer chwarae am ddim ac ewch i gael hwyl wrth chwilota mewn pyllau, codi argae a gwylio bywyd gwyllt. Peidiwch anghofio’ch cot law a’ch welingtons!

Siglwch yn braf ar siglenni rhaff sydd wedi eu clymu i’r coed talaf, a rhowch gynnig ar adeiladu ffau yn y goedwig. Ar ôl creu eich gwâl fach, beth am baratoi rhywbeth blasus i fwyta a choginio ar dân bach agored...mae pastai mwd yn eitha’ ffein medden nhw.

Dilynwch bontydd troed, dringwch foncyffion ac ewch ar helfa drysor gyda’r offer geogelcio.

Whiw – ar ôl hwnna i gyd, mae’n amser cael picnic ar y ddôl neu snac bach yn Nhŷ Te y Bothy.

Coginio ar dân agored a thostio malws melys
Teulu’n coginio ar dân agored
Coginio ar dân agored a thostio malws melys

Gweithgaredd i bob chwilotwr da yn Colby

  • Dringo coed
  • Adeiladu ffau
  • Cael hwyl ar siglen raff
  • Hela chwilod
  • Geogelcio
  • Chwilota mewn pyllau
  • Gwylio bywyd gwyllt
  • Coginio rownd y tân
  • Gwneud utgorn gwellt

Mae cyflawni 50 peth gwych i’w gwneud cyn cyrraedd 11 ¾ yn chwarae plant go iawn.