Rheoli cynefin yn Colby

Dôl blodau gwyllt a chreu cynefin yn y nentydd

Mae Colby yn hafan i blanhigion a chreaduriaid, ac yn cynnal amrywiaeth eang o gynefinoedd sy’n cynnwys gweirdiroedd, llynnoedd a choedwig.

Helpu natur

Ac fel hyn ry’n ni am i bethau aros, felly mae ein tîm o arddwyr a gwirfoddolwyr wrthi’n brysur yn sicrhau bod y cynefinoedd mewn cyflwr perffaith drwy’r amser.

Ry’n ni’n gadael i’r gwair ar y ddôl dyfu’n dal, a’i dorri pan fydd y blodau wedi bwrw eu hadau. Oherwydd hyn, mae’n gyfoethog o flodau gwyllt a pili-palod, ac efallai y gwelwch chi lygod y maes, llygod pengrwn a llyffantod.

Ar draws y safle, fe welwch yn aml bentyrrau o foncyffion a choed wedi eu gadael yn y fan lle syrthion nhw. Mae hyn hefyd yn annog bywyd gwyllt ac yn creu cynefin i drychfilod a chorynnod.

" We don’t fight nature, we work with it. Wildlife needs long grass, piles of vegetation, leaves and the like. It’s about learning to enjoy the unexpected and encouraging flora and fauna to call Colby home. "
- Steve Whitehead, Head Gardener