Tŷ Te y Bothy

Dewis o gacennau yn Nhŷ Te y Bothy yn Colby, Cymru

Tŷ te y Bothy yw’r lle i fynd am damed blasus os y’ch chi’n ymweld â Colby. Bwytwch lond bolied o ffefrynnau ffein, mwynhewch ddished a darn o deisen.

Bwyd blasus

Gyda’i ddewis blasus o gacennau a chiniawau hyfryd, mae’n hawdd gweld pam fod Tŷ Te y Bothy yn ffefryn gyda pobl leol ac ymwelwyr hefyd. Fe ddaeth i frig y rhestr yn ddiweddar pan sgoriodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ansawdd bwyd yng Nghymru.

Mam a merch, Penny a Sam, sydd wedi rhedeg y lle ers degawd, ac mae’r fwydlen yn llawn prydau ffein a blasau diddorol. Mae bwrdd du o ddewis arbennig dyddiol i’ch temtio hefyd.

Beth sydd ar y fwydlen?

Ar y fwydlen fe welwch amrywiaeth o saladau - yn cynnwys cyw iâr y coroni, macrell, a chaws a siytni. Mae prydau ysgafn eraill yn cynnwys ciabattas twym a brechdanau gyda dewis blasus o lenwadau gwahanol.

Mae Penny’n pobi cacennau’n ddyddiol, gan gynnig blas sunsur a chnau pecan, courgette a leim, a siocled tywyll ac oren. Am rywbeth bach melysach fyth, beth am sgon gyda hufen tolch, neu hufen ia lleol.

Hanes yn y Tŷ Te

Mae’n fan hanesyddol ardderchog hefyd. Mae’r Tŷ Te o fewn grŵp o ʼsguboriau gwyngalchog lle byddai gweithwyr ystâd Colby yn byw, coginio a chysgu ʼslawer dydd.