Lleoedd i aros yng Ngardd Goediog Colby

Yn nghanol dyffryn coediog Colby mae tri bwthyn gwyliau bach clyd sy’n berffaith ar gyfer gorffwyso wedi diwrnod o grwydro

Tu fas i Little Breck gyda golygfeydd y cwm tu cefn.

Little Breck

Byngalo helaeth yw Little Breck mewn safle uchel gyda golygfeydd lawr y cwm tuag at Amroth.

Tu fas i Rose Cottage yn Colby

Rose Cottage

Yn nythu yn nhawelwch cwm coediog Colby, mae Rose Cottage gerllaw lôn fach wledig.

Tu fas Y Cwms, bwthyn gwyliau yng Ngardd Goedwig Colby

Y Cwms

Mae’r bwthyn Fictoraidd hyfryd hwn damed o’r neilltu dros bont fechan sy’n croesi nant, yn y cwm gerllaw Gardd Goedwig Colby.