Gwely a Brecwast yn y Dolaucothi Arms

Dolaucothi Arms

Mae David Joy ac Esther Hubert wedi bod yn rhedeg y Dolaucothi ers 2013, pan ddaethon nhw i’r ardal ac agor y dafarn eto wedi iddi fod yn wag am bum mlynedd. Mae’r lle nawr yn groesawgar ac yn llawn bywyd i bobl leol ac ymwelwyr. Yn y ‘Wild Wales’ a sgwennwyd gan George Borrow yn 1862 mae’r dafarn yn cael ei disgrifio fel ‘man hen ffasiwn, cyfforddus….enghraifft dda o hen lety Cymreig’, a gellir dweud yr un peth amdano heddiw.

Mae’r ardd gwrw’n ymestyn y tu ôl i’r dafarn gyda golygfeydd dros y cwm a’r afonydd Cothi a Twrch - ac mae gan y dafarn hawliau pysgota ar gyfer y rhain (gweler ein tudalennau genweirio). Dewch i fwynhau peint ar un o’r meinciau ar y lawnt, cwrdd â’r ieir cyfeillgar, neu dewch i edrych (o bellter diogel!) ar ein cwch gwenyn. Mae croeso i gŵn, ond byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech eu cadw nhw ar dennyn oherwydd yr ieir a chath y dafarn, Lily.

Dave sydd yn rhedeg y sioe wrth gownter y dafarn; mae cwrw a seidr ar y pympiau yn dod o fragdai gwych yng Nghymru fel Evan Evans, Wye Valley a Purple Moose. Mae gennym hefyd restr o winoedd wedi eu dewis yn ofalus o winllannoedd Ewropeaidd. Mae bwyd lleol yn ganolog i’n bwydlen ac mae popeth yn cael ei baratoi yn ein cegin gan Esther a’i thîm bach iawn. Mae ein bwydlen ginio yn amrywio o dymor i dymor; ry’n ni’n gweithio gyda’n cyflenwyr gwych i ddefnyddio cynnyrch pan fydd yn ei flas, ac fe welwch chi ddigon o hen ffefrynnau ar fwydlen y bar hefyd. Ry’n ni’n ymfalchïo mewn lletygarwch hen ffasiwn felly mae’r gwasanaeth yn hamddenol ac yn anffurfiol, ac mae sgwrs dda yn bwysig i ni! Yn 2016 roedden ni wrth ein bodd i gael ein cynnwys yn Llawlyfr Michelin ac ry’n ni hefyd yn ymddangos yn Llawlyfr Tafarndai’r AA, llawlyfr Good Pub a llawlyfr Pubs and Inns gan Alastair Sawday.

Mae’r dafarn yng nghanol Ystâd Dolaucothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. A dweud y gwir yr Ymddiriedolaeth sydd berchen ar ein hadeilad rhestredig gradd dau a nifer o’r bythynnod a ffermydd tenantiaid cyfagos (mae paent coch a gwyn yn nodweddu’r adeiladau hyn). O garreg ein drwys gallwch ddilyn rhai o’r llwybrau niferus sydd wedi marcio’n dda ac sy’n tywys ymwelwyr drwy’r ystâd 2,500 erw sy’n llawn bryniau coediog a chymoedd tonnog. Ac o Fwynglawdd Aur Dolaucothi, mae’r dafarn ond yn bymtheg munud o gerdded o’r dafarn – digon i godi archwaeth am fwyd a diod blasus.

Mae ein Gŵyl Gwrw flynyddol sy’n cael ei chynnal ar ŵyl y banc wedi mynd o nerth i nerth. Mae hi yn ei phedwaredd blwyddyn bellach , ac mae’r ardal leol yn edrych ymlaen yn fawr ati - mae bar ein gŵyl yn cynnig cwrw a seidr sydd wedi ennill gwobrau o fragdai ledled Cymru, mae cerddoriaeth fyw drwy’r dydd, a stondinau bwyd lleol hefyd. Cynhelir digwyddiad eleni ar ddydd Sul 28 Awst 2016.

A view of the caravan site, Dolaucothi, Wales

Dolaucothi Estate Caravan Park

Set in the attractive woodland of the Dolaucothi Estate in South Wales, this twin-level site is right next to the River Cothi. Caravanners will enjoy getting back to nature with the magical wildflowers and birds, including the rare red kite.