Pump o’r Anturiaethau Gorau yn Nolaucothi

Family inside the Gold Mine

Mae cymaint i’w wneud yn ystod ymweliad â Dolaucothi; o ffeindio’ch ffortiwn wrth Banio am Aur, i weld rhai o famaliaid mwyaf swil Prydain. Ry’n ni wedi meddwl yn galed ac wedi creu rhestr o’r Pump Antur Gorau y dylech chi roi cynnig arnyn nhw pan fyddwch chi’n dod i’n gweld yn Nolaucothi.

1. Mynd ar daith danddaearol, a mynd yn ôl drwy amser.

Reit, mae hon yn un eithaf amlwg. Os ydych chi yng Nghymru, mae’n rhaid i chi fynd ar daith danddaearol yn yr unig Fwyngloddfa Aur Rufeinig yn y DU. Dewch i ddarganfod mwy am fywyd y mwyngloddwyr Rhufeinig a oedd yn crwydro’r twneli hyn gyda’r teclynnau mwyaf sylfaenol; ac am waith y mwyngloddwyr Fictorianaidd a fyddai’n ffrwydro’u ffordd drwy dunelli o siâl i gyrraedd y metel gwerthfawr yng nghrombil y ddaear.

Mae teithiau tywysedig yn rhedeg drwy’r dydd rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd

2. Her y Piler Triongli

Dewch i ddringo i’r man uchaf ar yr ystâd cefn gwlad 2500 o erwau. Mae rhwydwaith o lwybrau wedi cael eu marcio â lliwiau gwahanol ar ystâd Dolaucothi, ond ein ffefryn yn bendant yw llwybr y Piler Triongli. Mae’n eich arwain drwy gefn gwlad bryniog, ffermydd mynydd a choetir. Mae’r olygfa o’r top yn anhygoel.

3. Yfed peint o gwrw lleol yn Dolaucothi Arms

Ar ôl cwblhau her y Piler Triongli beth am fwynhau rhyw ddiod bach i dorri syched? Mae Dolaucothi Arms yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sefyll yng nghalon y pentref ac mae gan y landledi, Esther, ddigon o ddewis i bawb  – o bop i beint.

4. Crwydro’r ystâd ar gefn geffyl

Gyda 2500 o erwau i’w darganfod, y ffordd orau i deithio o gwmpas y stad yw ar gefn geffyl. Ry’n ni wedi gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i greu llwybrau marchogaeth sy’n cwmpasu ystâd Dolaucothi i gyd a thu hwnt. Gallwch ddod â’ch ceffyl eich hun neu wneud ymholiad yn un o’r ysgolion reidio lleol.

5. Cysgu dan y sêr ym Mharc Carafanau Ystâd Dolaucothi

Mae’r parc carafanau tawel hwn ar agor o fis Mawrth i fis Tachwedd. Mae’n lle delfrydol i ddianc rhag holl fwrlwm bywyd a mwynhau popeth sydd gan natur i’w gynnig. Mae’r Parc Carafanau’n cael ei redeg gan ein gwirfoddolwyr gwych, a gallan nhw ddweud wrthych chi ble i weld bywyd gwyllt neu ble i fynd â’ch chi am dro.

Gyda’r nos fe gewch chi’ch swyno gan yr awyr serennog uwch eich pen. Mae Parc Carafanau Dolaucothi wedi’i leoli yn nwfn yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin, dros y ffordd i Fwyngloddiau Aur Dolaucothi. Mae hefyd yn agos at Fannau Brycheiniog, Gwarchodfa Awyr Dywyll Rhyngwladol cyntaf y byd

A view of the caravan site, Dolaucothi, Wales

Dolaucothi Estate Caravan Park

Set in the attractive woodland of the Dolaucothi Estate in South Wales, this twin-level site is right next to the River Cothi. Caravanners will enjoy getting back to nature with the magical wildflowers and birds, including the rare red kite.