Beth sy' mlan?  Dolaucothi

Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i Ddolaucothi, os hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol anfonwch ebost at dolaucothi@nationaltrust.org.uk

Oes rhaid archebu o flaen llaw?

Oes, mae’n rhaid archebu i allu ymweld. Mae’r ymweliad yn rhoi’r cyfle i chi fynd ar daith o’r unig fwynglawdd Rhufeinig y gwyddom amdanon yn y DU. Mae teithiau yn cychwyn yn brydlon 15 munud wedi dechrau amser eich slot ymweld. Ar ddiwedd y daith, mae cyfle i chi roi tro ar y profiad panio am aur a mwynhau’r mwynlawr (iard 1930au. Mae byrddau picnic ar gael, dewch a lluniaeth gyda chi.

Sut allai ganslo / newid fy archeb?

Os ydych wedi archebu tocynnau ond ddim yn gall dod bryd hynny bellach, mae modd newid yr amser / dyddiad drwy ffonio 0344 249 1895. Mae modd gwneud newidiadau hyd at 24 awr cyn eich archeb gwreiddiol, drwy ffonio, neu yn eich cyfrif ar-lein (os crëwyd un ar amser cwblhau’r archeb gwreiddiol).

Disgrifiad o’r ymweliad

Mae’n ymweliad actif tu fas sy’n croesi stepiau a llwybrau serth, mae’n mynd o dan ddaear i fewn i’r mwynglawdd Rhufeinig ei hunan a trwy’r goedwig gyfagos.

Gwybodaeth bwysig i deuluoedd

Nodwch fod rhaid i bob plentyn fod o leiaf 1 metr o daldra er mwyn cael mynd o dan ddaear, oddeutu 5 mlwydd oed fel arfer. Mae’n rhaid iddynt allu gwisgo het galed a cherdded o dan ddaear heb gymorth.

Unrhyw beth i weld wedi’r daith?

Mwynhewch yr iard, rhyfeddwch at ddarganfyddiadau Rhufeinig yn y Ganolfan Faes, profi’r profiad panio am aur neu fwynhau picnic. Nodwch nad oes unrhyw luniaeth ar werth ar y safle.

Archebu eich ymweliad

Mae’n rhaid archebu ticedi i ymweld â Dolaucothi. Rydych yn archebu i ymweld a’r unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig y gwyddom amdano yn y DU. Mae’n daith actif tu fas am tua 1.5 awr, mae cyfyngiad uchder o 1m i bawb ar y daith. Yr amser ar eich archeb yw’r amser mae’r daith yn gadael dim amser cyrraedd. Gall unrhyw newid i ddyddiad / amser eich archeb ei wneud hyd at 24 awr o flaen llaw drwy ffonio 0344 249 1895

Sorry, there are no upcoming events at this place.