Ymweld â Dolaucothi

Dewch i ymweld â mwynglawdd Rhufeinig Dolaucothi

Yn ystod eich ymweliad cewch eich tywys ar daith sy’n datgelu cyfrinachau’r tirwedd diwydiannol hwn, gan ddarganfod mwy am y sut fyddai’r Rhufeinwyr wedi cloddio drwy’r tir gydag offer llaw syml iawn yn unig.

Pethau i’ch helpu ar ddiwrnod eich ymweliad:

Oes rhaid archebu o flaen llaw?

Oes, mae’n rhaid archebu i allu ymweld. Mae’r ymweliad yn rhoi’r cyfle i chi fynd ar daith o’r unig fwynglawdd Rhufeinig y gwyddom amdanon yn y DU. Mae teithiau yn cychwyn yn brydlon 15 munud wedi dechrau amser eich slot ymweld. Ar ddiwedd y daith, mae cyfle i chi roi tro ar y profiad panio am aur a mwynhau’r mwynlawr (iard 1930au. Mae byrddau picnic ar gael, dewch a lluniaeth gyda chi.

Sut allai ganslo / newid fy archeb?

Os ydych wedi archebu tocynnau ond ddim yn gall dod bryd hynny bellach, mae modd newid yr amser / dyddiad drwy ffonio 0344 249 1895. Mae modd gwneud newidiadau hyd at 24 awr cyn eich archeb gwreiddiol, drwy ffonio, neu yn eich cyfrif ar-lein (os crëwyd un ar amser cwblhau’r archeb gwreiddiol).

Disgrifiad o’r ymweliad

Mae’n ymweliad actif tu fas sy’n croesi stepiau a llwybrau serth, mae’n mynd o dan ddaear i fewn i’r mwynglawdd Rhufeinig ei hunan a trwy’r goedwig gyfagos.

Gwybodaeth bwysig i deuluoedd

Nodwch fod rhaid i bob plentyn fod o leiaf 1 metr o daldra er mwyn cael mynd o dan ddaear, oddeutu 5 mlwydd oed fel arfer. Mae’n rhaid iddynt allu gwisgo het galed a cherdded o dan ddaear heb gymorth.

Unrhyw beth i weld wedi’r daith?

Mwynhewch yr iard, rhyfeddwch at ddarganfyddiadau Rhufeinig yn y Ganolfan Faes, profi’r profiad panio am aur neu fwynhau picnic. Nodwch nad oes unrhyw luniaeth ar werth ar y safle.

Archebu eich ymweliad

Mae’n rhaid archebu ticedi i ymweld â Dolaucothi. Rydych yn archebu i ymweld a’r unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig y gwyddom amdano yn y DU. Mae’n daith actif tu fas am tua 1.5 awr, mae cyfyngiad uchder o 1m i bawb ar y daith. Yr amser ar eich archeb yw’r amser mae’r daith yn gadael dim amser cyrraedd. Gall unrhyw newid i ddyddiad / amser eich archeb ei wneud hyd at 24 awr o flaen llaw drwy ffonio 0344 249 1895

Amseru eich ymweliad a’r daith

Byddem yn ddiolchgar os oes modd i chi gyrraedd ar yr amser penodedig i sicrhau fod amser i gwblhau’r sesiwn gyfarwyddo a diogelwch cyn dechrau’r daith.

Os credwch fod siawns y byddwch yn hwyr ar y diwrnod, ffoniwch 01558 650177 gan adael neges i’r tîm. 

Beth sydd yn rhan o’r ymweliad?

Wrth archebu i ymweld â Dolaucothi, rydych yn archebu i fynd ar daith o’r mwynglawdd aur Rhufeinig, fel rhan o’r daith byddwch yn mynd o dan ddaear i mewn i’r mwynglawdd aur Rhufeinig. Bydd taith yn cymryd tua awr a chwarter gyda amser i chi gael tro ar y profiad panio am aur a crwydro’r mwynlawr (iard) wedi’r daith. 

Beth fydd ei angen arnoch?

Dewch a gorchudd wyneb i’w wisgo mewn mannau o dan do, fel y Ganolfan Faes (Derbynfa), toiledau a pan fyddwch yn mynd o dan ddaear i fewn i’r mwynglawdd.

Beth i wisgo? 

Mae’r daith yn ymweliad actif yn yr awyr agored, paratowch am dros awr o gerdded dros ddaear anwastad, llethrau a stepiau, byddwch hefyd yn mynd o dan ddaear i fewn i’r mwynglawdd Rhufeinig, mae esgidiau cadarn sy’n gorchuddio’r droed i gyd yn angenrheidiol. 

Byddwn yn gofyn i bawb wisgo het galed pan o dan ddaear.  

Ymweld gyda plant

Cyn ymweld, nodwch fod yn rhaid i bawb sy’n mynd i mewn i’r mwynglawdd fod dros 1 metr mewn uchder ac yn gallu cerdded heb gymorth ar daith o dan ddaear, golygai hyn oddeutu 5 oed. Am resymau diogelwch, does dim modd i ni gael plant sy’n cael eu cario neu fabanod o dan ddaear. 

Oes caniatâd i fabanod a phlant ifanc fod ar y safle er nad oes modd iddynt fynd o dan ddaear? 

Oes, mae croeso i bawb ar y mwynlawr (iard) cewch ymweld â rhai o’r adeiladau ar y safle yn ogystal â’r siediau peiriannau a rhoi tro ar y profiad panio am aur. Mae croeso i chi ddod a phicnic gyda chi, does dim cyfleusterau lluniaeth ar y safle. Mae toiledau ar gael ar y mwynlawr (iard). 

Oes lluniaeth ar gael?

Edrychwch beth sydd ar gael yn lleol os gwelwch yn dda, ceir y wybodaeth  ddiweddaraf am amseroedd agor ein tafarn lleol y Dolaucothi Arms ym Mhumsaint yma.  

Mae croeso i chi ddod a phicnic gyda chi, mae digon o fyrddau picnic ar y mwynlawr (iard). 

Beth os nad oes modd i mi ddefnyddio’r system archebu arlein?  

Os oes problem neu os nad modd i chi ddefnyddio’r broses archebu ar-lein ffoniwch 0344 249 1895. 

Mae modd cael hyd i'n amseroedd agor yma (cynnwys Saesneg yn unig i ddilyn ar y linc) 

Oes modd dod a’r ci?

Oes, mae croeso i gŵn ar dennyn byr yn Dolaucothi, cewch hyd yn oed fynd a chi sy’n byhafio ar y daith gyda chi.