Cerdded yn Aberdaron a bwrw goleuni ar Llyn

Mae paradwys i gerddwyr ym mhen draw Pen Llŷn – ardal sydd mor bell i'r gorllewin ag y gallwch fynd ar dir mawr Cymru. Mae cildraethau cudd, trysorau archeolegol, golygfeydd anhygoel a chynefinoedd a rhywogaethau prin oll yn gwneud Aberdaron yn fan aros bythgofiadwy ym Mhen Llŷn.

Mae glannau Aberdaron yn rhan o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’n bwysig yn genedlaethol oherwydd y bywyd gwyllt a’r dirwedd sydd i’w gweld yma. Profwch ran o Gymru sy’n brydferth ac yn ddilychwin, y lle perffaith i ymlacio ac i fwynhau mynd am dro.

Mae eich taith yn dechrau yma

Mae cerdded mewn unrhyw fan yn dda i'ch iechyd, ond yng nghefn gwlad mae’r manteision hyd yn oed yn fwy. Rhowch gynnig ar rai o’n teithiau cerdded gorau:

  • teithiau cerdded ar hyd y traeth yn Aberdaron, Porthor, Porth Iago, Porthdinllaen, Morfa Nefyn i dafarn y Ty Coch a gorsaf y bad achub
  • teithiau cerdded ar hyd y clogwyni ar ein pentiroedd dramatig ac ym Mynydd Mawr
  • teithiau cerdded mynydd yn Rhiw, Anelog neu Dre’r Ceiri, sy’n gaer o Oes yr Haearn ger Nefyn
  • taith gerdded hamddenol a chyfle i fyfyrio yn nhawelwch Eglwys Hywyn Sant a’i mynwent ar ben clogwyn
Dilynwch lwybr ar hyd yr oesoedd a darganfod Eglwys Hywyn Sant
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron, Penrhyn Llŷn
Dilynwch lwybr ar hyd yr oesoedd a darganfod Eglwys Hywyn Sant

Cychwyn cerdded yn ôl troed y pererinion

Yn yr Oesoedd Canol roedd dau brif lwybr pererinion, ar hyd arfordir gogledd a de Pen Llŷn, yn cwrdd yn Aberdaron. Mae Eglwys Hywyn Sant mewn lleoliad godidog ger y traeth lle’r oedd y pererinion yn paratoi ar gyfer y daith fer ond beryglus i Ynys Enlli, yr ynys sanctaidd chwedlonol.

Porth y Swnt

Mae ein canolfan fendigedig yn Aberdaron, sef Porth y Swnt, yn cynnig porth ardderchog i’r penrhyn cyfan. Mae’n le da i fynd i ddechrau archwilio’r ardal.

Ewch ar antur eithriadol a chael blas ar yr hyn sydd gan y penrhyn unigryw hwn i'w gynnig. Dyma’r math o ysbrydoliaeth sy’n angenrheidiol cyn darganfod Pen Llŷn.