Llwybrau cerdded gorau’r gwanwyn yng Nghymru

Mae’r dyddiau’n ymestyn a chynhesu - mae hi’n amser rhoi croeso cynnes i’r gwanwyn. Mwynhewch wylio byd natur yn deffro o’i drwmgwsg, rhyfeddwch at olygfeydd arfordirol ysblennydd, ymlwybrwch drwy ddolydd blodau gwyllt neu gwenwch gyda’r anifeiliaid bach newydd-anedig.

Llyn y Begwns a’r tir comin o gwmpas

Y Begwns, Bannau Brycheiniog 

Byddwch yn siŵr o sboncio fel oen bach ar hyd y llwybr cerdded hamddenol hwn ym mryniau’r Bannau Brycheiniog. Dilynwch lwybrau glaswellt a llethrau canolig i gael eich gwobrwyo â golygfeydd gogoneddus o’r Bannau a thuag at Fynyddoedd Duon Sir Gâr. Cadwch lygad allan am olion traed dyfrgwn a gylfinirod ym mhwll dŵr y Mynach.

Sun sets over the shingle sweep of Cemlyn Bay, Anglesey

Cemlyn, Ynys Môn 

Mae’r awyr las yn ymestyn i ebargofiant ym mae Cemlyn; mae’n lloches i fywyd gwyllt a’r rheini sydd am ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd. Yn ogystal â golygfeydd gwych o’r môr gallech weld dolffin neu ddau o’r llwybr byr a gwastad hwn ar hyd y pentir. Mae hefyd yn gartref i grŵp pwysig o fôr-wenoliaid pigddu a bad achub cyntaf Môn.

Fallow deer in woodland at Dinefwr, Carmarthenshire

Dinefwr, Sir Gâr 

Dilynwch yn ôl troed Lancelot ‘Capability’ Brown y gwanwyn hwn a darganfyddwch goed 300 oed a bywyd gwyllt Dinefwr. Dewch am dro drwy’r dolydd, y coetir a’r corsydd a chadwch lygad allan am hyddod bridd. Yn y gwanwyn fe’u gwelwch yn magu’r rhai bach ger y goedwig a’r bychod yn diosg eu cyrn. Mae’n bosib y gwelwch un yn y parc hyd yn oed.

View of Dolaucothi Farm from Pen Lan-dolau near trig point at Dolaucothi Gold Mines, Carmarthenshire

Dolaucothi, Sir Gâr 

Gwrandewch yn astud wrth i natur ddeffro gyda’r gwanwyn yn Nolaucothi. Ynghanol murmur cyson y gwyllt gallech glywed sŵn cnocell y coed yn tyllu, neu ymlaciwch ar y bont yn gwylio gwennol y glennydd, glas y dorlan neu grëyr glas.

The beautifully rugged landscape of Hafod Y Llan farm, Snowdonia, Wales

Hafod y Llan, Eryri 

Cyn i chi ei throi hi am y mynyddoedd, cadwch lygad allan am ŵyn bach yn y caeau isel yn Hafod y Llan a gwartheg duon Cymreig yn pori ar lethrau Bylchau Terfyn. Mae rhan o’r llwybr hwn wedi’i nodi gan ein ceidwaid fel un o’r llwybrau cerdded y bydd Apêl Eryri yn ei warchod. Gallwch weld tîm y llwybr cerdded yn gweithio yma dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Valerian and daisies in front of Penrhyn Castle, Gwynedd, North Wales.

Castell Penrhyn, Bangor 

Cyfunwch ginio gyda thaith gerdded hamddenol drwy’r gerddi a’r tiroedd yng Nghastell Penrhyn. Mae’r asaleas a’r rhododendronau yn wledd i’r synhwyrau. O flaen y castell mae yna ddol blodau gwyllt prydferth; y cennin Pedr sy’n ymddangos yn gyntaf, gyda’r llygaid llo mawr a’r erwain (neu lysiau’r Forwyn) yn dynn ar eu sodlau.

Plant yn rolio lawr rhiw

Plas Newydd,Ynys Môn 

Am daith gerdded berffaith i’r teulu y gwanwyn hwn, ewch i Blas Newydd. Mae’r llwybr byr hwn o amgylch y tiroedd yn ddelfrydol i goesau bach. Mae digon ar hyd y daith i gadw’r plantos yn hapus, gan gynnwys tŷ pen coeden newydd a pharc chwarae antur. Mwynhewch y golygfeydd o Eryri ac Afon Menai wrth i chi rolio i lawr y lawnt, fel roedd yr Ardalydd yn ei wneud ‘slawer dydd.

Overlooking Porthor beach

Porthor, Llŷn  

Porthor, sy’n enwog am ei ‘thywod sïo’ a’i dyfroedd clir, yw’r lle perffaith am daith gerdded arfordirol yn y gwanwyn. Mae’r golygfeydd yn drawiadol ar hyd yr arfordir garw hwn ym mhen gogleddol Penrhyn Llŷn. Mae yna olygfa arbennig o dda o’r pentir – cadwch lygad allan am ddolffin neu ddau yn y môr, a gwrandewch am gri y morloi.

Shadows over the sea at Barafundle Bay in Pembrokeshire

Sir Benfro 

Darganfyddwch y gorau o Sir Benfro gyda phum llwybr cerdded rhagorol. Cadwch lygad allan am ddyfrgwn yn Ystagbwll, gwyliwch yr adar yn hedfan ar Draeth Marloes, rhyfeddwch at y golygfeydd arfordirol yn Lis Castell (neu Lydstep) a Threginnis, a mwynhewch flanced las o glychau’r gog yn Abermawr.

People walking above Rhossili Bay, Gower, Wales.

Rhosili, Gŵyr 

Teithiwch ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, sy’n cynnig golygfeydd godidog o dywod euraidd Rhosili i galchfeini garw arfordir deheuol Gŵyr. Cadwch lygad allan am gochni gwych mynawyd y bugail a chlustog Fair sy’n flanced dros y ddaear yma drwy gydol y gwanwyn a’r haf. Gwrandewch ar gân melyn yr eithin – maen nhw yn aml i’w gweld yn clwydo ar y llwyni draenen ddu.