Llwybrau’r hydref yn Sir Benfro

Gwisgwch y ’sgidie cerdded ac ewch allan i ddarganfod Sir Benfro yr hydref hwn. O grwydro creigiau i wâc hamddenol trwy liwiau’r hydref, dyma bump o’n hoff lwybrau.

Morlo bach ar lan y môr ym Marloes
Llwybr cerdded

1. Llwybr arfordir Penrhyn Marloes 

Gwelwch Benrhyn Marloes ar ei orau ar y daith gron pedair milltir hon. Yn yr hydref, cadwch lygad ar agor am forloi a’u lloi bach yn y baeau tawel ar hyd y morlin.

Llwybr coetir Ystagbwll yn yr hydref
Llwybr cerdded

2. Llwybr Llynnoedd Lili’r Dŵr Bosherston 

Un o brofiadau anhepgor y tymor hwn yw’r daith fach un filltir hawdd o gwmpas Llynnoedd Bosherston. Dilynwch lwybrau coetir gwledig a mwynhau’r wledd hardd o aur a choch ac oren o’ch cwmpas ar yr ystâd.

Penrhyn Treginnis ac Ynys Dewi
Llwybr cerdded

3. Llwybr Treginnis 

‘Mestynnwch eich coesau wrth grwydro llwybr chwe milltir o gwmpas Penrhyn Treginnis. Ar y daith, fe welwch greigiau sy’n dyddio nôl 600 miliwn o flynyddoedd, a chael cyfle i fwynhau golygfeydd o ynysoedd Sir Benfro a’r adar yn troelli uwchben.

Ewch i grwydro’r goedwig
Llwybr cerdded

4. Tro o gwmpas Lawrenny 

Mwynhewch daith brydferth trwy goetiroedd deri hynafol ac edmygwch liwiau godidog yr hydref ym mhobman. Ar y daith, fe welwch olygfeydd aber y Daugleddau; cadwch lygad ar agor am adar hela ac adar hirgoes yn y dyfroedd coediog.

Garn Fawr's rocky coast
Llwybr cerdded

5. Llwybr Garn Fawr 

Os am hel hanes yr hydref hwn, dilynwch y daith un filltir hon. O’r garn greigiog mae yna olygfa fendigedig o eang, ond gallwch hefyd ddarganfod caer Oes yr Haearn a gwylfa o’r Rhyfel Byd Cyntaf.