Mynd am dro gaeafol yn Sir Benfro

Lapiwch yn gynnes ac allan â chi ar deithiau cerdded gaeafol iachus yn Sir Benfro. Dyma bump o’n hoff rai, o deithiau i’r teulu i lwybrau braf i gŵn a llwybrau crwydro.

Y machlud o’r Morlyn Glas
Llwybr cerdded

1. Llwybr arfordir Porthgain i Abereiddi 

Dyma daith i glirio’r pen, sef taith gylch hardd gyda golygfeydd ysblennydd ar hyd yr arfordir, bywyd gwyllt a hanes. Mae’r machlud yn y Sinc yn drawiadol tu hwnt yn ystod misoedd y gaeaf.

Golygfa ar draws Pwll Bosherston yn Stagbwll
Llwybr cerdded

2. Llwybr dŵr croyw hudolus Llynnoedd Bosherston 

Mynhewch dro bach hamddenol iawn o gwmpas llynnoedd hardd lili’r dŵr, lle mae gobaith gweld bywyd gwyllt yn y goedwig ac ar y dŵr.

Merlod yn pori ar y Parc Ceirw
Llwybr cerdded

3. Taith y Parc Ceirw o Martin’s Haven 

Ewch draw i Benrhyn Marloes a dianc rhag berw bywyd ar daith llesol o gwmpas y Parc Ceirw hanesyddol. Nid oes ceirw i’w gweld, ond mae digon o olygfeydd gwych o’r môr a’r ynysoedd gerllaw yn aros amdanoch.

Pâr yn cerdded llwybr yr arfordir ym Mhenrhyn Dewi
Llwybr cerdded

4. Llwybr arfordir Penrhyn Dewi 

Plannwch eich traed ar ddaear ysgythrog Penrhyn Dewi a chrwydro taith gylch o gwmpas y pentir arfordirol hyfryd hwn a’i henebion o oes y cynfyd. Dafliad carreg o ddinas leiaf Cymru, fe fyddwch yn teimlo ymhell o sŵn y byd.

Pen Anglas ar arfordir Pen Strwmbwl
Llwybr cerdded

5. Llwybr pentir Pen Anglas 

Cadwch y plant yn brysur ar daith deuluol anturus i’r gwyllt. Mae golygfeydd glan y môr gwych i’w mwynhau ar y daith gylch hawdd hon, a daeareg i’ch syfrdanu.