Teithiau cerdded byr yng Nghymru

Cefn gwlad neu’r glannau? Mae gennym ddewis da o deithiau cerdded byr yng Nghymru sy’n addas i chi.

Traeth diarffordd ar arfordir Sir Gaerfyrddin

Teithiau Cerdded Byr yn Ne Cymru  

Mae ein teithiau cerdded byr yn ne Cymru i gyd yn llai na thair milltir o hyd, ond maen nhw'n llawn o bethau i'w gweld a'u gwneud. Efallai y gwelwch chi forloi ym Martin's Haven, adar y gwlypdir yng nghors Marloes neu wartheg gwyn hynafol yn Ninefwr. Cewch ryfeddu at ddaeareg Garn Fawr ac at arfordir garw Sir Benfro ac yn camu’n ôl mewn amser ym mwyngloddfeydd aur Dolaucothi

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach

Teithiau Cerdded Byr yng Ngogledd Cymru  

Mae yma ddigonedd o deithiau cerdded i’ch ysbrydoli; hwyl gyda’r teulu ym Mhlas Newydd, darganfod natur ym Mhenrhyn, gweld treftadaeth ddiwydiannol a bywyd gwyllt cyfoethog ar Drwyn Cemlyn ym Môn, a llawer iawn mwy hefyd. . .