Teithiau Cerdded Byr yng Ngogledd Cymru

Mae yma ddigonedd o deithiau cerdded i’ch ysbrydoli; hwyl gyda’r teulu ym Mhlas Newydd, darganfod natur ym Mhenrhyn, gweld treftadaeth ddiwydiannol a bywyd gwyllt cyfoethog ar Drwyn Cemlyn ym Môn, a llawer iawn mwy hefyd. . .

Cerddwyr yn dilyn y llwybr at fedd Gelert y ci

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Mae’r daith hon yn eich tywys ar hyd llwybr gwastad allan o ganol y pentref ac ar hyd glannau’r Afon Glaslyn, at fedd Gelert y ci. Fe gewch ddysgu mwy am chwedl drist Gelert a’r Tywysog Llywelyn.

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri

Llwybr Stad Dolmelynllyn

Dewch i weld y Rhaeadr Ddu enwog ac olion rhyfeddol mwyngloddfa aur Cefn Coch.

Discover a 19th-century fantasy castle with spectacular surroundings

Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur.

Golygfa dros Afon Menai o Blas Newydd

Cilfachau cudd Plas Newydd

Mwynhewch olygfeydd bendigedig dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas gerddi godidog Plas Newydd.

Teulu’n cerdded drwy Blas Newydd

Dewch am dro bach ym Mhlas Newydd

Mae digon i gadw pawb yn hapus ar y daith ysgafn yma, gan gynnwys y tŷ coeden newydd a’r lle chwarae antur i blant.

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach

Taith gerdded Porthor

Ceir golygfeydd trawiadol ar hyd y rhan arw hon o’r arfordir ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Dyma daith gerdded wych i ddysgu mwy am hanes a threftadaeth yr ardal.

Sun sets over the shingle sweep of Cemlyn Bay, Anglesey

Llwybr cefnen ro Cemlyn

Gallwch gamu allan o faes parcio Bryn Aber at gefnen wych o ro lle gallwch wylio digonedd o adar y dŵr ar y lagŵn ac yna cerdded yn ôl ar hyd lôn fechan heibio i dŷ’r Capten Vivian Hewitt a greodd y lagŵn.

Golygfeydd hyfryd o Glan Faenol ar draws y Fenai tuag at dŷ a gerddi Plas Newydd

Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Dewch i ddarganfod coed brodorol a pharcdir hynafol ar deithiau cerdded byr gyda golygfeydd hyfryd ar draws y Fenai at dŷ a gerddi Plas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Placeholder Image

Taith gerdded gylchol Cemlyn a Llanrhwydrus

Mae’r daith gerdded dair milltir hon o Fryn Aber yn gyfareddol gydag olion cyn-hanesyddol ac atgofion o lwyddiant dynol mwy diweddar a chofebion o golled.

Placeholder Image

Taith gerdded Trwyn Cemlyn ym Môn

Mae’r daith gerdded hon o gwmpas pentir arfordirol yn dathlu peth o dreftadaeth ddiwydiannol Ynys Môn, yn ogystal â’i bywyd gwyllt cyfoethog ac awyrennwr arloesol

Dinas Oleu headland with Barmouth town and coastline in the foreground

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cerddwch o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu.