Teithiau cerdded hwy yng Ngogledd Cymru

Cewch ddarganfod rhai o olygfeydd mwyaf dramatig Cymru ar y teithiau cerdded hwy hyn yng ngogledd Cymru. Byddwch yn mwynhau’r golygfeydd a chanfod peth o hanes y gwahanol fannau.

Llwybr yng Nghwm Idwal, Eryri

Taith Cwm Idwal

Ar y daith hon fe welwch rai o’r golygfeydd mynyddig mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol hynaf Cymru.

Cwm Wybrnant ger Penmachno, Conwy

Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Mae’r llwybr hyfryd hwn yn rhoi darlun diddorol o dirwedd hanesyddol: y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd, yr adeiladau hanesyddol a hefyd ffordd o fyw sydd bellach yn rhan o hanes ucheldir Cymru.

Nant Gwynat in early morning mist

Cerdded Nant Gwynant yn yr hydref

Crwydrwch lethrau isaf yr Wyddfa a Nant Gwynant yr hydref hwn a chanfod tirwedd yn gyforiog o hanes a lliwiau cyfoethog.

Pentref pysgota nefolaidd Porthdinllaen

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Ar y daith hon cewch olygfeydd hyfryd i bob cyfeiriad wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd y pentir sy’n hafan ragorol i fywyd gwyllt.

Edrych dros Ysbyty Ifan, gerllaw Betws y Coed, Conwy
Llwybr cerdded

Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda 

Dringwch i ganol y mynyddoedd ar hyd hen lwybr porthmyn, a mwynhau golgyfeydd arbennig o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy.

Ysbyty Ifan, Conwy

Taith Ty'n y Coed Uchaf a Chwm Eidda

Ewch am dro drwy hanes ucheldir Cymru ar hyd glan yr afon, drwy dir fferm agored a gweddillion coetir hynafol. Mwynhewch yr amrywiaeth o blanhigion a bywyd gwyllt ar hyd y daith.

Rhaeadr Ddu yn Eryri

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Taith wych ar hyd glan yr afon, sy’n eich tywys ar lan afon fyrlymus y Gamlan a heibio Rhaeadr Ddu hyfryd.

Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Gofalus! Efallai y gwelwch ddreigiau! Ie, bydd y daith hon yn eich cludo i dir y creaduriaid hudolus a chwedlonol ar gopa Dinas Emrys.

Cerddwyr ar lwybr y pysgotwr, Beddgelert

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cylchdaith amrywiol â rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal. Mae'r taith yn cychwyn a gorffen o maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.