Teithiau’r hydref yng Nghymru

Dewch i fwynhau gwledd o liw a golygfeydd gwych ar hyd arfordir a chefn gwlad Cymru yr hydref hwn. Gwisgwch eich esgidiau cerdded i ddarganfod cyfoeth o liwiau a bywyd gwyllt ar ein teithiau cerdded a llwybrau ar draws Cymru.

Danasod yn pori yn y parc ceirw wrth i’r haul ddisgleirio drwy’r coed

Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Dewch i weld coed hynafol a bywyd gwyllt gan ddilyn llwybr a gynlluniwyd gan Lancelot 'Capability' Brown pan oedd yn ymweld â Dinefwr yn 1775.

Golygfeydd hyfryd o Glan Faenol ar draws y Fenai tuag at dŷ a gerddi Plas Newydd

Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Dewch i ddarganfod coed brodorol a pharcdir hynafol ar deithiau cerdded byr gyda golygfeydd hyfryd ar draws y Fenai at dŷ a gerddi Plas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Pen-y-fâl, Sir Fynwy
Llwybr cerdded

Taith gylchol Pen-y-fâl 

Crwydrwch drwy gwm coediog dwfn ac allan i’r rhostir agored, dringwch fynydd eiconig Pen-y-fâl i fwynhau golygfeydd gwych o’r wlad o’i amgylch, sy’n ymestyn draw i Aber Hafren a Bannau Brycheiniog.

Visit the walled garden at Penrhyn Castle

Dewch i ddarganfod llwybr natur Castell Penrhyn 

Beth am ddarganfod rhannau llai adnabyddus gerddi’r castell a rhyfeddu at y bywyd gwyllt sy’n aros amdanoch. Os ydych yn mwynhau dilyn llwybrau pendant, bydd y daith gerdded hamddenol hon yn eich arwain trwy’r gerddi, coetiroedd a pharcdir.

Golygfa o Ddinas Emrys yn Eryri
Llwybr cerdded

Llwybr chwedlonol Dinas Emrys 

Cerddwch yn ôl troed chwedlau Cymru i safle hynafol Dinas Emrys, ond gofalwch droedio’n ysgafn am fod 'na ddraig yn cysgu dan y tir.

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri
Llwybr cerdded

Llwybr Stad Dolmelynllyn  

Dewch i weld y Rhaeadr Ddu enwog ac olion rhyfeddol mwyngloddfa aur Cefn Coch.

The Round House, The Kymin, Monmouth, Wales
Llwybr cerdded

Dewch i ddarganfod taith gerdded Kymin  

Dilynwch ôl traed yr Arglwydd Nelson a’r Arglwyddes Hamilton, a ddaeth yma i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru dros 200 mlynedd yn ôl, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.

Marloes Peninsula, Pembrokeshire

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o weundir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamhidyddion.

Nant Gwynat in early morning mist
Llwybr cerdded

Taith gerdded yr hydref yn Nant Gwynant  

Dewch i grwydro llethrau is yr Wyddfa a chwm Nant Gwynant yr hydref hwn, i ddarganfod tirwedd sy’n llawn hanes a lliwiau cyfoethog.

Rhaeadr Ddu yn Eryri

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Taith wych ar hyd glan yr afon, sy’n eich tywys ar lan afon fyrlymus y Gamlan a heibio Rhaeadr Ddu hyfryd.

Golygfa o Ben Pyrod, Gŵyr

Taith gerdded pentir Rhosili

Lawrlwytho taith gerdded pentir Rhosili, Gŵyr, Abertawe gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru