Tŷ Tredegar

Important notice -

The state rooms, gardens, park, cafe & bookshop are open. The below stairs rooms and bedrooms will remain closed for now. Booking's recommended to guarantee entry during the summer holidays. Please follow Welsh Government Regulations.

Please book ahead before visiting Check availability
Tŷ Tredegar

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Paratowch am eich ymweliad

Mae'r gerddi ffurfiol, parcdir, siop lyfrau ail-law a caffi ar agor. Y islaw’r grisiau yn y tŷ ar agor o 12yp - 3yp. Bydd ystafelloedd a llofftydd y wladwriaeth yn parhau ar gau dros dro. Yn ystod yr wythnos nid oes angen i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. Ar adegau prysurach, fel penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, argymhellir archebu i warantu mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Tŷ Tredegar

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Tredegar House (26 July - 1 Aug)

Thu 29 Jul 2021
10:30-16:00
Book your timed entry to visit Tredegar House.

Beth sydd ar y gweill

Tŷ Tredegar

Bwyta a siopa

Tŷ Tredegar

Hanes

Tŷ Tredegar

Ein gwaith

Yn syth o'r wasg

Tŷ Tredegar

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ Tredegar yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.