Tŷ Tredegar

Important notice -

The gardens, parkland and takeaway outlet are open. To avoid disappointment, please book visits to the gardens in advance. We ask everyone to follow Welsh Government Regulations when they visit. The mansion house remains closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Tŷ Tredegar

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Tredegar House Gardens (19 Apr - 25 Apr)

Mon 19 Apr 2021
10:30-16:00
Book your timed entry to visit Tredegar House
Tŷ Tredegar

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Tŷ Tredegar

Ein gwaith

Yn syth o'r wasg

Tŷ Tredegar

Hanes

Tŷ Tredegar

Bywyd gwyllt

Bob blwyddyn, mae tîm yr ardd a chefn gwlad yn gweithio'n galed i baratoi'r gerddi a'r parcdir ar gyfer y tymhorau.

Tredegar House gardening tips  

Ni fuodd treulio amser yn yr awyr agored erioed yn bwysicach, ac efallai eich bod yn pendroni sut i wneud y gorau o natur gartref - p'un a yw yn eich gardd, patio, balconi neu flychau ffenestri. Mae ein tîm arbenigol o arddwyr yma i helpu!

Tŷ Tredegar

Bwyta

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael? 

Mae'r caffi'r Bragdy ar agor o 10yb i 5yp bob dydd yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb.

Tŷ Tredegar

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ Tredegar yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.