Tŷ Tredegar

Important notice -

In line with Welsh Government guidance & the local lockdown in Newport, Tredegar Mansion House will be closed from 28 September. The parkland & gardens remain open for local residents only. If you live outside of Newport, please do not visit.

Please book ahead before visiting Check availability
Tŷ Tredegar

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw 

Mae gerddi ffurfiol Tŷ Tredegar yn ailagor ar yr 2ail o Awst. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau erbyn 3yh ar y diwrnod cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd angen i bawb arall dalu am docyn. Byddwn yn rhyddhau tocynnau bob dydd Gwener. Gwrthodir mynediad i bobl sy’n cyrraedd heb archebu o flaen llaw. Mae cyfleusterau toiledau ar agor. Hefyd, mae’r parcdir a maes parcio ar agor a does dim angen archebu ymlaen llaw. Mae’r tŷ, siop a chaffi yn parhau i fod ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Upcoming events

Timed entry to Tredegar House (21 Sept - 27 Sept)

Sat 26 Sep 2020
10:00-10:30
Under Welsh Government guidance Tredegar House is subject to local restrictions. Please only book if you live within Newport local authority

Timed entry to Tredegar House (28 Sept - 4 Oct)

Mon 28 Sep 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to visit Tredegar House. Under Welsh Government guidance Tredegar House is subject to local restrictions. Please only book if you live within Newport local authority.
Grŵp yn cerdded drwy Ardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

Ymweld â Thŷ Tredegar: Beth sydd angen i chi wybod  

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu’n nôl. Yn yr erthygl hon, mae modd i chi ddarganfod popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Tŷ Tredegar

Bwyta

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae ein Caffi yn ailagor ddydd Mercher 12 Awst rhwng 10 am-4pm bob dydd. Byddwn yn cynnig bwydlen gyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer tecawê, brechdanau, pasteiod a rholiau selsig, ynghyd â chacennau, pobi a byrbrydau. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd y tu mewn, sgriniau wrth ein tiliau, a llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliad cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb. Mae croeso hefyd i chi ddod a picnic.

Tŷ Tredegar

Ein gwaith

Yn syth o'r wasg

Tŷ Tredegar

Hanes

Tŷ Tredegar

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ Tredegar yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.