Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Llwybr cerdded

Dyma ein canllaw ni i ddiwrnod cyntaf Her Fawr Gŵyr, sef taith gerdded dau-ddiwrnod a gwblhawyd gan y gohebydd teithio, Mark Rowe.

Golygfa o’r twyni tywod a’r traeth yn Nhwyni Whiteford

Map

Map Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Dechrau:

Crofty, cyfeirnod grid: SS529951

1

Gan ddechrau o ganol Crofty, ewch tua’r gorllewin ar hyd llwybr yr arfordir, heibio i Wernffrwd ar y B4295 i Lanrhidian. Yn y pentref ewch i’r dde wrth gyffordd, yna’n syth ymlaen, yna i’r chwith, i fyny a heibio ochr dde’r eglwys at y goedwig.

2

Dilynwch y llwybrau drwy’r coed a’r caeau sy’n arwain i Landimôr, troi i’r dde ar hyd y lôn a chadw at y chwith i ail ymuno eto gyda llwybr yr arfordir.

Darllen mwy

3

Yn union cyn cyrraedd North Hill Tor, cymerwch y rhiw serth sy’n rhedeg i fyny drwy’r coed, heibio fferm North Hill a thrwy Cheriton. Ar ôl y Britannia Inn, trowch i’r dde lawr y llwybr islaw Coed Cwm Ivy i’r Groose.

4

Ar ddiwedd y Groose, trowch i’r dde a dilyn y llwybr drwy’r tywod a thri phatshyn trwchus o goed conwydd i Drwyn Whiteford.

Darllen mwy

5

Trowch tua’r de a cherdded ar draws y traeth i Dwyni Broughton. Dilynwch y llwybr drwy Dwyni Delvid i’r safle gwersylla a dilyn arwyddion llwybr yr arfordir i’r Pwll Glas, gan gerdded lawr drwy Dwyni Langynydd at y traeth. Cerddwch i gyfeiriad y de am 1.5 milltir (2.4km). Chwiliwch am gyfeirbwynt yn pwyntio ar draws y twyni, fydd yn eich arwain i mewn i faes parcio wrth y maes carafanau.

6

Cerddwch i fyny i Hillend a’r ffordd wrth fynedfa’r maes carafanau. Cymerwch y llwybr i ben cefnen Rhosili. Cadwch at y grib, gan ddod i lawr yn y pen draw i bentref Rhosili.

Darllen mwy

Diwedd:

Rhosili, cyfeirnod grid : SS416880

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Tirwedd

Cau

Byddwch yn croesi amrywiaeth o wahanol dir o balmentydd i dywod, a phob math o lwybrau eraill. Caniateir cŵn ond mae’n rhaid eu rhoi ar dennyn mewn rhai mannau.

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Cysylltwch â ni

Cau
Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Crofty, Gower peninsula
Ar drên

Yr orsaf agosaf yw Abertawe neu Dre-gŵyr. Gweler Traveline-Cymru

Ar y ffordd

Gadewch yr M4 ar gyffordd 47 a chymryd yr A483 i gyfeiriad Abertawe. Trowch i’r dde i fynd ar yr A484 i Dre-gŵyr, yna cymryd y B4295 i Crofty. Cod post SA4 3RY

Ar fws

Gower Explorer 115, 116 a 119.  Gweler Traveline-Cymru

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio ger Whiteford (nid un yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol). Fel arall parcio ar y stryd.
  • Siop fach a thŷ te yn Llanmadog (nid un yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol).