Beth sydd ‘mlaen yn 2020

Daffodils in front of Tredegar House

Ar drothwy blwyddyn newydd, cofiwch nodi’r dyddiadau allweddol ‘na yn eich dyddiadur ar gyfer 2020 i wneud y gorau o’ch aelodaeth. Mae digon o weithgareddau wedi’u cynllunio i danio’r synhwyrau a’r meddwl, o ddysgu am fudiad y Siartwyr i benwythnos môr-ladron y Capten Morgan a dathliadau’r ardd sitrws ecsotig – mae rhywbeth i bawb. Bydd y tŷ yn ailagor ddydd Sadwrn 15 Chwefror.

Hanner tymor Chwefror

Golud a Gwrthryfel

Teithiwch yn ôl drwy amser i gyfnod gwrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd, 180 o flynyddoedd yn ôl. Dysgwch sut gwnaeth yr aflonyddwch cymdeithasol effeithio ar y teulu Morgan a byd eu tenantiaid, a ymladdodd dros hawliau gwleidyddol a dylanwad i’r dosbarth gweithiol. Mae ein harddangosfa Golud a Gwrthryfel ar agor bob dydd tan ddydd Gwener 3 Ebrill.

Llwybr y plant

Gyda’r gwanwyn ar y gorwel, y gerddi a’r parc yw’r llefydd perffaith i ddarganfod byd natur. Rhowch gynnig ar wylio adar - faint o wahanol fathau allwch chi eu gweld?

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

28 Chwefror – 1 Mawrth

Lle gwell i  ddathlu treftadaeth Cymru nag yn un o dai gorau’r wlad? Dysgwch fwy am y rôl mae Tŷ Tredegar wedi’i chwarae yn hanes Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Easter in the gardens at Tredegar Houses
Easter at Tredegar House
Easter in the gardens at Tredegar Houses

Y Pasg

6 – 13 Ebrill

Mae gan erddi Tŷ Tredegar lawer o straeon cyfrinachol i’w rhannu. Dilynwch lwybr y Pasg yn ôl drwy amser i ddatgelu cyfrinach Percy Pembridge, garddwr yn y Tŷ ym mlynyddoedd olaf teyrnasiad y teulu Morgan. Fe ddysgwch fwy am y tiroedd ar ddechrau’r 20fed ganrif, cyn cyrraedd pen eich taith – ac ennill gwobr gan Cadburys.

Rhaid talu’r ffi fynediad arferol, gyda thâl ychwanegol o £2.50 y llwybr.

Penwythnos y môr-ladron

23 – 25 Mai

Helpwch y Capten Henry Morgan i achub y moroedd mawrion! Mae’r Capten wedi dychwelyd o’i antur ddiweddaraf a gweld bod y moroedd wedi’u llygru. Allwch chi achub y dydd?

Citrus Celebration at Tredegar House
Tredegar House Citrus
Citrus Celebration at Tredegar House

Swyn Sitrws
20 Mehefin – 19 Gorffennaf

Dwedwch helo i’r haf a phrofi gwledd i’r synhwyrau gyda’n Swyn Sitrws.

Cewch gip ar gyfoeth y teulu Morgan a’u diddordeb mewn casglu’r ecsotig a’r anarferol. Bydd y gerddi’n fôr o felyn ac oren a bydd Ystafell De’r Bragdy’n ffrwydrad o sitrws.

Gwyliau’r haf

Gorffennaf - Awst

Treuliwch yr haf ynghanol prydferthwch Tŷ a Pharc Tredegar.

Mwynhewch y diwrnodau cynnes gyda gweithgareddau i’r teulu cyfan, o weithdai crefft botanegol a digwyddiadau awyr agored yn yr heulwen i sipio lemonêd oer yn Ystafelloedd Te’r Bragdy.

Ac nid dyna’r cwbl! Cadwch eich llygaid ar agor am ragor yn fuan...