Caiacio yn Nhŷ Tredegar

Grŵp yn caiacio ar y llyn yn Nhŷ Tredegar

Mwynhewch y parc yn Nhŷ Tredegar fel na wnaethoch erioed o’r blaen a’i throi hi am y llyn am sesiwn gaiacio’r haf hwn.

Waeth beth fydd y tywydd dros Ŵyl y Banc, hwn yw’r cyfle perffaith i godi allan ac arbrofi gyda rhywbeth newydd yn Nhŷ Tredegar.

Ynghyd â Channel Kayaks, rydym yn eich helpu i gyflawni Rhif 50 ar restr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o 50 o bethau i’w gwneud cyn i chi fod yn 11¾; Canŵio lawr afon.

Nid oes rhaid bod â phrofiad ac nid oes angen offer arnoch, hwn yw’r un y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau.  

Byddwn yn cynnal sesiynau pob 15 munud o 10am tan 5pm ar y dydd Sadwrn, y dydd Sul a’r dydd Llun. Yn y sesiynau rhoddir i chi frîff diogelwch ac offer hynofedd amdanoch, cewch gyfarwyddyd personol ar dechnegau padlo a mynd i’r afael â chwrs o fwiau cyn ei throi hi i chwilota’r llyn. Cyfyngir y sesiynau i grwpiau o bum person. 

Digwyddiad ar y dŵr yw hwn felly cewch ddisgwyl digon o hwyl a sblasio!

Rhif 50 Canŵiwch lawr afon
Geneth yn caiacio ar y llyn

Pethau i’w cadw mewn cof

  • Dyddiadau: 26, 27, 28 Awst
  • Amseroedd: 10am-5pm, sesiynau hanner awr bob 15 munud.
  • Prisiau tocynnau:
    • Plentyn (12 oed ac iau): £9
    • Adult (13 oed a throsodd): £15
    • Oedolyn/plentyn yn yr un caiac: £18
  • Offer: Darperir caiacau a siwtiau gwlyb. Ystafelloedd newid ar gael.