KataKanu yn Nhŷ Tredegar

Geneth yn hwylio mewn KataKanu ar y llyn

Mwynhewch y parc mewn ffordd newydd yn Nhŷ Tredegar a’i throi hi am y llyn am sesiwn gaiacio’r haf hwn.

Waeth beth fydd y tywydd dros Ŵyl y Banc, hwn yw’r cyfle perffaith i godi allan ac arbrofi gyda rhywbeth newydd yn Nhŷ Tredegar.

Ynghyd â Channel Kayaks, rydym yn eich helpu i gyflawni Rhif. 32 ar restr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o 50 o bethau i’w gwneud cyn i chi fod yn 11¾.

Nid oes rhaid bod â phrofiad ac nid oes angen offer arnoch, hwn yw’r un y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau.  

Byddwn yn cynnal sesiynau pob 15 munud o 10.30am tan 5pm ar y dydd Sadwrn, y dydd Sul a’r dydd Llun. Yn y sesiynau rhoddir i chi frîff diogelwch ac offer hynofedd amdanoch, cewch gyfarwyddyd personol ar dechnegau padlo a mynd i’r afael â chwrs o fwiau cyn ei throi hi i chwilota’r llyn. 

Digwyddiad ar y dŵr yw hwn felly cewch ddisgwyl digon o hwyl a sblasio!

KataKanu ar y llyn yn Nhŷ Tredegar
Dau KataKanu ar y llyn
KataKanu ar y llyn yn Nhŷ Tredegar

Pethau i’w cadw mewn cof

  • Dyddiadau: 24, 25, 26 Awst
  • Amseroedd: 10.30am-5pm, sesiynau hanner awr bob 15 munud.
  • Prisiau tocynnau: £12
  • Offer: Darperir KataKanu. Ystafelloedd newid ar gael.