Casglwch becyn antur yn Nhŷ Tredegar

Plentyn yn cael golwg graff ar bryfed

Profwch bopeth sydd gan natur i’w gynnig yr haf hwn drwy gasglu pecyn antur.

Mae’r tywydd twymach yn golygu bod y gerddi’n llawn bywyd gwyllt. Dewch i’w ddarganfod! Rydym wedi dod â phopeth sydd ei angen ar anturiaethwyr ifanc ynghyd er mwyn iddynt allu ddysgu am gyfrinachau’r isdyfiant.

Taclwch y tasgau ar eich liwt eich hun wrth i chi anturio yn y gerddi ffurfiol a’r parcdir.

Gardd y Gedrwydden yw’r lle perffaith i ddefnyddio eich taflen sbotio adar, tra bod glaswellt hir Gardd y Berllan yn sisial gydag adenydd y pili-pala. Cofiwch edrych o dan y boncyffion a’r cerrig mawr yn yr Ardd Ochr oherwydd dyma’r cuddfannau delfrydol i’r holl bryfed bach.

Chwiliwch am ambell bili-pala yng Ngardd y Berllan
Glaswellt hir yng Ngardd y Berllan
Chwiliwch am ambell bili-pala yng Ngardd y Berllan

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiadau: Bob dydd
  • Amseroedd: 11am – 4pm
  • Prisiau:  Gallwch logi pecynnau am ddim, ond rydym yn gofyn am flaendal o £5 y byddwn yn ei roi’n ôl i chi ar ddiwedd eich ymweliad.
  • Archebu: Does dim angen archebu ymlaen llaw. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr.