Darganfyddwch Dŷ Tredegar

Yr Ystafell Euraid, Tŷ Tredegar

Teg dweud bod ein plasty wedi dioddef ei siâr o ddyddiau du, ond mae wedi mwynhau oesau aur hefyd. O 'le teg wedi'i wneud o garreg' i'r plasty mawreddog o frics coch sydd i'w weld yma heddiw... y tu mewn a'r tu allan, mae gan hyd yn oed y waliau straeon i'w dweud.

Mae’r ystafelloedd swyddogol nawr ar agor o 11am - 4pm bob dydd (mynediad olaf am 3.30pm). Mae’r ystafelloedd hyn ymysg ein rhai mwyaf trawiadol, gan gynnwys yr ystafell aur, yr ystafell frown a’r neuadd newydd.

Bydd yr ystafelloedd o dan y grisiau a’r ystafelloedd gwely yn parhau ar gau am y tro wrth i ni groesawu gwirfoddolwyr y tŷ yn ôl a pharhau i gadw pawb yn ddiogel.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, bydd angen i bob ymwelydd gofrestru ei fanylion yn nerbynfa ymwelwyr fel rhan o raglen Prawf, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, ac efallai y bydd angen i chi giwio i fynd i mewn i'n lleoedd dan do. Mae nifer cyfyngedig o bobl yn gallu ymweld ar un adeg, ond ni allwn bob amser warantu mynediad i'r tŷ ar ddiwrnodau prysur iawn megis gwyliau ysgol.

Mae'r plasty yn Nhŷ Tredegar wedi gweld llawer o newidiadau ar hyd ei hanes. Mae tŷ wedi bod ar y safle ers y canol oesoedd, ac mae cofnodion am y tŷ yn dyddio o'r cyfnod Tuduraidd... ond maen nhw'n disgrifio plasty tra wahanol i'r un a welwch heddiw.

Ewch am dro drwy Ardd y Gedrwydden ac fe welwch dystiolaeth o'r ddwy oes mewn brics a mortar... ond nid dim ond y tu allan sy'n adrodd hanesion am newid. Camwch i mewn i'r tŷ i weld cyfnodau mwyaf dylanwadol ein hanes yn fyw o flaen eich llygaid.

Ry’n ni’n falch iawn o’n treftadaeth liwgar sy’n annog pobl i deimlo’n hollol rydd wrth ymweld. Felly pan ddewch chi i Dŷ Tredegar  peidiwch disgwyl gorfod sibrwd yn y coridorau neu rythu ar fannau sydd wedi eu cau i ffwrdd gan raffau. Yn lle hynny cewch daflu’ch hunan i mewn i’n hanes a rhannu’n straeon mewn ffyrdd hwyliog.

Ystafelloedd yr Ail Ganrif ar Bymtheg

  • Cewch eich hudo gan sglein yr Ystafell Eurwaith a dilyn yn ôl troed teulu Morgan yn yr ystafell adloniant wych hon.
  • Ymwelwch â'r Parlwr Newydd a chymryd eich tro'n chwarae gemau, yn creu eich straeon eich hun gyda phypedau cysgod ac yn gwisgo fel un o'r Morganiaid.
  • Rhyfeddwch at gerfiadau gwych y paneli derw yn yr Ystafell Frown a chadwch lygad allan am nadroedd, llewod, griffwns a wynebau rhyfedd ond rhyfeddol.

Byd y Gweision

  • Sefwch o dan nenfydau uchel ein Cegin Fawr lle byddai gwleddoedd gogoneddus wedi cael eu paratoi a helpwch i goginio rhai o'r danteithion y byddai'r teulu Morgan wedi'u mwynhau.

Ystafelloedd gwely'r 1930au

  • Dewch i brofi hynodrwydd Evan yn Ystafell y Brenin, a chadwch lygad allan am Somerset, ei gangarŵ sy’n bocsio, a Blue Boy, y parot oedd ond yn gwybod geiriau drwg. 
  • Cymerwch gam i'r cyfeiriad arall i ymweld â'r Siambr Orau - a agorwyd i ymwelwyr unwaith eto ar ddechrau 2015. Dyma'r ystafell â'r golygfeydd gorau o'r ystâd gyfan a lle rydyn ni'n dechrau adrodd stori Tŷ Tredegar fel y mae heddiw... a'r holl waith sydd ei angen i'w gadw ar ei draed.