Dathliad Sitrws yn Nhŷ Tredegar

Coeden sitrws ifanc yng ngardd yr Orendy

Roedd gan y teulu Morgan o Dredegar flas am foethusrwydd a hoffter o’r egsotig a’r anarferol. Tra bod Evan Morgan wedi llenwi’r tŷ a’r gerddi ag adar egsotig a changarŵod yn bocsio, daeth y teulu â hynodion trofannol i’r gerddi hefyd gyda phlanhigion pîn-afal, coed banana a sypiau sylweddol o sitrws.

Yr haf hwn byddwn yn dathlu ysblander y teulu Morgan a’u trysorau garddwriaethol gyda Syfrdandod Sitrws. Bydd y gerddi muriog yn cael eu trawsnewid yn wledd i’r synhwyrau, gyda rhaglen o sgyrsiau, teithiau a digwyddiadau i’ch helpu i ddechrau’r haf mewn steil.

Mwynhewch bersawr melys a siarp y lemon a’r leim tra’n cerdded trwy ffrwydrad o oren a melyn yn y gwelyau blodau, cyn stopio yn yr ystafell de i ymlacio gyda lemonêd cartref a chacennau sitrws.

Sitrws wedi’i dyfu yn yr Orendy yn Nhŷ Tredegar
Sitrws wedi’i dyfu yn yr Orendy yn Nhŷ Tredegar
Sitrws wedi’i dyfu yn yr Orendy yn Nhŷ Tredegar

Gwasgwch y mwyaf mas o’ch ymweliad

Rydym wedi creu casgliad o uchafbwyntiau ein dathliad chwe wythnos.

Arddangosfeydd anhygoel

Ymgollwch eich hun yn yr achlysur a chrwydrwch y gerddi muriog sydd dan eu sang â lliwiau a phersawr sitrws. Cerddwch o dan ganopi o ffrwythau sych a gwyntwch bersawr hyfryd y mynyddoedd oren, lemon a leim sy’n ychwanegu at ein potiau sitrws sy’n cael eu tyfu yn yr Orendy.

Mae’r Zinnia Zahara, Antirrhinium Sonnet a’r Dahlia Firago yn ychwanegu’r cyffyrddiadau olaf, gan beintio’r gwelyau blodau a’r gwelyau ffurfiol gyda ffrwydradau bach o felyn ac oren.

Cynhwysion campus

Mwynhewch hufen iâ wrth i chi grwydro’r gerddi neu galwch draw i ystafell de’r Bragdy am lemonêd neu sudd oren cartref.

Bydd ein bwydlen, sy’n ddigon i dynnu dŵr o’r dannedd, yn cynnwys sŵp moron ac oren, pizza sitrws, cacen polenta lemwn, cacen jin a leim a llawer mwy.

Darganfyddiadau moethus

Ymunwch ag aelod o’n tîm am gyflwyniad i’r gerddi muriog, neu ewch i mewn i’r tŷ lle mae’r Syfrdandod yn parhau. Dysgwch fwy am ffordd o fyw foethus y teulu Morgan neu dewch ar daith i ddarganfod y bensaernïaeth a’r addurniadau crand.

Bydd sgyrsiau a theithiau yn rhedeg yn dibynnu ar ba bryd y mae gwirfoddolwyr ar gael. Gofynnwch i’r dderbynfa am raglen y dydd wrth gyrraedd.

Llwybrau botanegol

Dilynwch lwybr botanegol drwy’r gerddi am deimlad o sut roedd y lleoedd hanesyddol hyn yn cael eu defnyddio yn y gorffennol, ac i gael cip ar y gwaith o ofalu am y gerddi hyn ac awgrymiadau i’w defnyddio gartref.

Joiwch y dathliadau

Sebon lafant cartref

Gweithdai Crefft

Bydd ein tîm yn eich helpu i ganfod eich creadigrwydd gyda chyfres o weithdai yn yr Orendy. Mwynhewch ychydig o farddoni, creu sebon organig, addurno bag cario a chreu torch sitrws.

Beth sydd angen i chi wybod

  • Dyddiadau: 15 Mehefin – 21 Gorffennaf
  • Amseroedd: 10.30yb – 5yp (mynediad olaf am 4yp)
  • Prisiau: Rhaid talu’r ffi fynediad arferol. Efallai bydd cost ychwanegol ar gyfer rhai gweithgareddau i aelodau a phawb arall.
  • Archebu: Bydd angen cadw lle ymlaen llaw ar gyfer rhai gweithgareddau. Mae manylion y rhain yn yr adran ‘beth sydd ‘mlaen?’.