Dewch i ddarganfod trysorau Tŷ Tredegar yr Hydref hwn

Camwch i mewn i Siambr Wely’r Meistr yr hydref hwn

Camwch i mewn i Ystafell Wely’r Meistr i weld yr arddangosfa hir ddisgwyliedig o drysorau teuluol ac uchafbwyntiau’r casgliad.

Yr Hydref hwn ry’n ni’n eich gwahodd i gamu tu ôl i ddrysau caeëdig ac i dwrio ychydig yn ddyfnach i hanes rhai o’r darnau mwyaf unigryw a diddorol yn ein casgliad hynod yn Nhŷ Tredegar.

Mae Trysorau Tredegar yn ddathliad, dros saith wythnos, o’r eiddo a’r eitemau gwerthfawr oedd yn cael eu trysori fwyaf gan y teulu Morgan. Bydd gwirfoddolwyr a chadwraethwyr wrth law i’ch arwain chi drwy hanes pob eitem yn yr arddangosfa a bydd cyfle hefyd i ymwelwyr fynd i’r afael â’r gwahanol dechnegau a ddefnyddir wrth ofalu am adeiladau rhestredig a chasgliadau.

Ry’n ni hefyd wedi achub ar y cyfle i agor Ystafell Wely’r Meistr, yr Ystafell Fechan Gedrwydd ac Ystafell Ymolchi’r Fuwch (tair ystafell sydd ddim fel arfer ar agor i ymwelwyr) ar gyfer yr arddangosfa hon sy’n cael ei chynnal am unwaith yn unig.

Cadwch lygad yn agored hefyd am gadwraethwyr Sain Ffagan yn y Siambr Orau ar 5 Hydref wrth iddyn nhw ddatgelu hanes dillad sidan y teulu Morgan, a roddwyd i’r amgueddfa gan Courtney Morgan yn 1923.

Bydd Trysorau Tredegar yn rhedeg bob dydd rhwng 12pm a 3pm o 1 Medi hyd at 21 Hydref 2016.

Edmygwch Ystafell Ymolchi’r Fuwch o’r radd flaenaf; ar agor am y tro cyntaf mewn tair blynedd
Edmygwch Ystafell Ymolchi’r Fuwch o’r radd flaenaf; ar agor am y tro cyntaf mewn tair blynedd
Edmygwch Ystafell Ymolchi’r Fuwch o’r radd flaenaf; ar agor am y tro cyntaf mewn tair blynedd