Dewch i ymweld â Siôn Corn yn Nhŷ Tredegar

Siôn Corn yn rhoi anrheg o dan ei goeden

Cysylltodd y corachod â ni i ddweud bod Siôn Corn am ymweld â ni unwaith eto eleni.

Ychwanegwch rywfaint o hud a lledrith i hwyl yr ŵyl a dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei groto clud wrth iddo baratoi i ddosbarthu anrhegion i blant Casnewydd, Caerdydd a thu hwnt.

Cofiwch wisgo’n gynnes i ymweld â Siôn Corn eleni
Tad a merch yn aros yng ngroto Siôn Corn
Cofiwch wisgo’n gynnes i ymweld â Siôn Corn eleni

Bydd yn y stablau yn edrych yn ofalus ar ei restr o blant drwg a phlantos bach da, yn lapio’r anrhegion ac yn rhoi saib i Rwdolff a’r holl geirw eraill cyn eu taith fawr. Tra eu bod nhw’n mwynhau hedfan yn y nen, bydd Siôn Corn yn edrych ar ei fapiau i gynllunio’r llwybr gorau o amgylch yr ardal leol i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr.

Y newyddion gorau yw ei fod wedi addo dod o hyd i ychydig o amser yn ei ddyddiadur prysur i gyfarch plant Casnewydd a Chaerdydd.

Bydd Siôn Corn yn brysur yn rhoi trefn ar ei holl anrhegion
Sachau o anrhegion ac afalau i’r ceirw
Bydd Siôn Corn yn brysur yn rhoi trefn ar ei holl anrhegion

Y manylion 

  • Dyddiadau: 25-26 Tachwedd, 1-3 Rhagfyr, 8-10 Rhagfyr, 15-17 Rhagfyr
  • Amser ymweld:  10.15 - 4pm
  • Prisiau: Bydd angen talu’r prisiau mynediad arferol. £3 y plentyn i ymweld â Siôn Corn.
  • Tocynnau: Cewch docyn amser wrth gyrraedd yn Nerbynfa’r Ymwelwyr. Ni allwch gadw lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn – caiff tocynnau eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Pethau ychwanegol: Bydd lle i barcio bygis yn yr Ysgol Farchogaeth oherwydd ni allwch wthio pramiau drwy’r plasty. Gwisgwch yn gynnes oherwydd bydd hi’n oer yn y stablau ar yr adeg yma o’r flwyddyn.