Dewch i ymweld â Siôn Corn yn Nhŷ Tredegar

Siôn Corn yn rhoi anrheg o dan ei goeden

**Wedi gwerthu allan** Cysylltodd y corachod â ni i ddweud bod Siôn Corn am ymweld â ni unwaith eto eleni.

Ychwanegwch rywfaint o hud a lledrith i hwyl yr ŵyl a dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei groto clud wrth iddo baratoi i ddosbarthu anrhegion i blant Casnewydd, Caerdydd a thu hwnt.

Cofiwch wisgo’n gynnes i ymweld â Siôn Corn eleni
Tad a merch yn aros yng ngroto Siôn Corn
Cofiwch wisgo’n gynnes i ymweld â Siôn Corn eleni

Bydd yn y stablau yn edrych yn ofalus ar ei restr o blant drwg a phlantos bach da, yn lapio’r anrhegion ac yn rhoi saib i Rwdolff a’r holl geirw eraill cyn eu taith fawr. Tra eu bod nhw’n mwynhau hedfan yn y nen, bydd Siôn Corn yn edrych ar ei fapiau i gynllunio’r llwybr gorau o amgylch yr ardal leol i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr.

Y newyddion gorau yw ei fod wedi addo dod o hyd i ychydig o amser yn ei ddyddiadur prysur i gyfarch plant Casnewydd a Chaerdydd.

Bydd Siôn Corn yn brysur yn rhoi trefn ar ei holl anrhegion
Sachau o anrhegion ac afalau i’r ceirw
Bydd Siôn Corn yn brysur yn rhoi trefn ar ei holl anrhegion

Y manylion 

  • Dyddiadau: 24-25 Tachwedd, 1-2 Rhagfyr, 8-9 Rhagfyr, 16-17 Rhagfyr, 22 Rhagfyr.
  • Amser ymweld:  10.30 - 4pm
  • Prisiau: Bydd angen talu’r prisiau mynediad arferol. £4 y plentyn i ymweld â Siôn Corn.
  • Tocynnau: Rhaid archebu tocynnau i weld Siôn Corn ymlaen llaw ar-lein eleni. Dewch â’ch cadarnhad archebu gyda chi i dderbynfa’r ymwelwyr er mwyn talu’r ffi fynediad a chael eich tocyn i weld Siôn Corn. Os ydych wedi archebu slot cynnar gyda Siôn Corn, cyrhaeddwch mewn da bryd rhag ofn bod ciwiau – dydyn ni ddim am i chi fethu eich slot!
  • Pethau ychwanegol: Mae lle i barcio pramiau wrth y fynedfa i’r tŷ. Gwisgwch yn gynnes oherwydd bydd hi’n oer yn y stablau ar yr adeg yma o’r flwyddyn.
Siôn Corn

Archebwch eich tocynnau

Archebwch eich tocynnau i weld Siôn Corn ar-lein o ddydd Llun 24 Medi. Rydym yn disgwyl i’r holl docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn werthu, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.