Dewch i ymweld â Siôn Corn yn Nhŷ Tredegar

Siôn Corn

Cysylltodd y corachod â ni i ddweud bod Siôn Corn am ymweld â ni unwaith eto eleni.

Bydd yn y stablau yn edrych yn ofalus ar ei restr o blant drwg a phlantos bach da, yn lapio’r anrhegion ac yn rhoi saib i Rwdolff a’r holl geirw eraill cyn eu taith fawr. Tra eu bod nhw bant yn hedfan yn y nen, bydd Siôn Corn yn edrych ar ei fapiau i gynllunio’r llwybr gorau o amgylch yr ardal leol i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr.

Y newyddion gorau yw ei fod wedi addo dod o hyd i ychydig o amser yn ei ddyddiadur prysur i gyfarch plant Casnewydd, Caerdydd a thu hwnt.

Rhaid cadw lle ar-lein ymlaen llaw i ymweld â Siôn Corn ac rydym yn disgwyl i bob lle gael ei gymryd felly cadwch le cyn gynted â phosib i osgoi cael eich siomi.

Father Christmas

Ymweliadau ar y penwythnos

Dewch i ymweld â Siôn Corn fel rhan o’ch profiad Nadoligaidd hudolus yn Nhŷ Tredegar. Mae ymweliadau’n costio £4 y plentyn ac yn cynnwys anrheg. Rhaid i’ch grŵp cyfan dalu’r ffi fynediad arferol yn nerbynfa’r ymwelwyr.

Bydd Siôn Corn yn aros yn ei ystafell glyd yn Nhŷ Tredegar

Ymweliadau ar ôl ysgol

Bydd Siôn Corn yn cynhesu wrth y tân yn y Lolfa yn barod i groesawu pawb sydd eisiau dod ag ychydig o hwyl yr ŵyl i nosweithiau hir y gaeaf.

Visitors enjoying Breakfast with Father Christmas

Brecwast gyda Siôn Corn

Bydd Siôn Corn yn mwynhau brecwast mawr yn Neuadd y Gweision dros yr ŵyl. Gall teuluoedd ymuno ag ef i fwynhau brecwast llawn yn ei gwmni cyn cael anrheg.