Dod â’ch cŵn i Dŷ Tredegar

Ci yn mwynhau yn Nhŷ Tredegar

Rydyn ni bob amser wedi caru cŵn yn Nhŷ Tredegar - o Peeps, daeargi’r Arglwydd Tredegar, i holl anifeiliaid anwes y tîm heddiw... ac wrth gwrs ein carfan selog o gerddwyr cŵn!

P'un a ydych yn un o'n trigolion lleol hyfryd sy'n dod â'u cŵn i ymweld â ni bob dydd neu’n ymwelydd o bell, mae croeso cynnes yma i chi a'ch ci. Rydyn ni'n falch o chwifio'r faner dros berchnogion cŵn ac yn gweithio'n galed i ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o groesawu cŵn ym mhob rhan o'n safle...

Ble allwn ni fynd gyda'n cŵn?

Pobman bron! Yr unig le lle na allwch fynd â'ch ci yw y tu mewn i'r plasty - mae'r ystafelloedd a'n casgliad yn rhy werthfawr. Dyma restr o'r holl leoedd y gallwch chi a'ch ci eu crwydro gyda'ch gilydd:

 • Y Parcdir - Mae ein parcdir yn nefoedd ar y ddaear i gŵn. Gyda 90 o erwau i'w crwydro, dyma'r lle gorau i'r ci ymestyn ei goesau a chwrso pêl.
 • Gerddi ffurfiol - Gyda'ch ci ar dennyn, ewch am dro drwy'r gerddi ffurfiol. Mae lawntiau Gardd y Gedrwydden yn arbennig o boblgaidd ymysg y cŵn, sy'n hoff iawn o dorheulo yma!
 • Yr ystafelloedd te a'r siop - Mae byrddau yn cael eu cadw i'r cŵn yn yr ystafelloedd te, ac mae croeso i chi grwydro yn ein siop gyda'ch ci ar dennyn. Cadwch lygad allan am ein hufen iâ poblogaidd i gŵn!

Helpwch ni i roi croeso i'r cŵn...

Rydyn ni i gyd yn caru cŵn yn Nhŷ Tredegar, ond mae'n bwysig cofio nad yw hynny'n wir am bawb. Er mwyn ein helpu i barhau i roi croeso cynnes i gŵn, cofiwch am y pwyntiau canlynol os ydych chi’n dymuno dod â’ch ci gyda chi.
 

 • Rhaw dan y baw
  Mae codi baw eich ci’n cadw’r ardal yn lân i bawb ei mwynhau. Ar ôl ei godi, rhowch o yn y bin.
 • Troediwch yn ofalus
  Ydych chi’n cerdded yn yr ardal iawn? Cadwch lygad allan am arwyddion
  a chymerwch fwy o ofal ar lwybrau arfordirol ac ar ben clogwyni.
 • Cadw’ch llygad ar y bêl
  Er bod llawer ohonom yn hoff o gŵn, nid yw hyn yn wir am bawb, felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci’n rhedeg i fyny at bobl eraill.

Trwyddedau Cerdded Cŵn 

Yn ddiweddar rydym wedi dechrau cyhoeddi ein trwyddedau gorfodol newydd ar gyfer cerdded cŵn. Rydym wedi bod yn cynllunio hyn ers cryn amser ac mae'n ffordd inni gyd weithio gyda'n gilydd yn gyson ac yn ddiogel. Nid oes ffi am y trwyddedau am y tro ond mae telerau ac amodau y mae'n rhaid cytuno arnynt a chydymffurfio â hwy.

Os ydych  yn cerdded cŵn yn broffesiynol ar hyn o bryd ym Mharc Tŷ Tredegar neu'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol, cysylltwch â ni i gael ffurflen Trwydded Cerdded Cŵn Proffesiynol a chopi o'n Cod Canine, trwy e-bostio tredegar@nationaltrust.org.uk

Diolch!