Dod â’ch cŵn i Dŷ Tredegar

Ci yn mwynhau yn Nhŷ Tredegar

Rydyn ni bob amser wedi caru cŵn yn Nhŷ Tredegar - o Peeps, daeargi’r Arglwydd Tredegar, i holl anifeiliaid anwes y tîm heddiw... ac wrth gwrs ein carfan selog o gerddwyr cŵn!

P'un a ydych yn un o'n trigolion lleol hyfryd sy'n dod â'u cŵn i ymweld â ni bob dydd neu’n ymwelydd o bell, mae croeso cynnes yma i chi a'ch ci. Rydyn ni'n falch o chwifio'r faner dros berchnogion cŵn ac yn gweithio'n galed i ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o groesawu cŵn ym mhob rhan o'n safle...

Ble allwn ni fynd gyda'n cŵn?

Pobman bron! Yr unig le lle na allwch fynd â'ch ci yw y tu mewn i'r plasty - mae'r ystafelloedd a'n casgliad yn rhy werthfawr. Dyma restr o'r holl leoedd y gallwch chi a'ch ci eu crwydro gyda'ch gilydd:

  • Y Parcdir - Mae ein parcdir yn nefoedd ar y ddaear i gŵn. Gyda 90 o erwau i'w crwydro, dyma'r lle gorau i'r ci ymestyn ei goesau a chwrso pêl.
  • Gerddi ffurfiol - Gyda'ch ci ar dennyn, ewch am dro drwy'r gerddi ffurfiol. Mae lawntiau Gardd y Gedrwydden yn arbennig o boblgaidd ymysg y cŵn, sy'n hoff iawn o dorheulo yma!
  • Yr ystafelloedd te a'r siop - Mae byrddau yn cael eu cadw i'r cŵn yn yr ystafelloedd te, ac mae croeso i chi grwydro yn ein siop gyda'ch ci ar dennyn. Cadwch lygad allan am ein hufen iâ poblogaidd i gŵn!
Dyma Jim, ein Ci Defaid, yn mwynhau'r haul yng Ngardd y Gedrwydden
Jim, ein Ci Defaid, yn mwynhau'r haul yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar
Dyma Jim, ein Ci Defaid, yn mwynhau'r haul yng Ngardd y Gedrwydden

Helpwch ni i roi croeso i'r cŵn...

Rydyn ni i gyd yn caru cŵn yn Nhŷ Tredegar, ond mae'n bwysig cofio nad yw hynny'n wir am bawb. Er mwyn ein helpu i barhau i roi croeso cynnes i gŵn, cofiwch am y pwyntiau canlynol os ydych chi’n dymuno dod â’ch ci gyda chi.
 

  • Codwch faw eich ci - Mae biniau baw ci ym mhob rhan o'r safle, ac mae bagiau ar gael yn ein derbynfa a'n siop os byddwch yn anghofio dod â rhai gyda chi. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â gadael y bagiau yn ein llwyni ac o dan y gwrychoedd! Meddyliwch am ein tîm awyr agored sy'n cynnal a chadw'r ardaloedd hyn yn rheolaidd gyda strimiwr...
  • Darllenwch un o'n taflenni cŵn - a gwnewch nodyn o'r llefydd lle mae angen i chi gadw eich ci ar dennyn. Mae'r rhain ar gael ym mhob rhan o'r safle, ac maen nhw’n cynnwys map defnyddiol iawn sy'n dangos y gwahanol ardaloedd.
  • Cadwch eich ci gyda chi bob amser - ni ddylai cŵn fyth bod ar eu pen eu hunain pan fyddwch yn ymweld â Thŷ Tredegar. Mae meinciau yn y parcdir a'r gerddi a byrddau sy'n cael eu cadw i gŵn yn yr ystafelloedd te, felly gallwch gymryd eich tro yn ymweld â'r tu mewn i'r tŷ (ni ddylai cŵn fynd yma). Bydd staff y gerddi'n ddigon hapus i ofalu am eich ci am funud neu ddwy os bydd angen i chi ddefnyddio'r tŷ bach wrth ymweld ar eich pen eich hun.

Diolch!