Gardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

The colossal Cedar of Lebanon dominating the Cedar Garden

Mae'r ffaith bod Gardd y Gedrwydden mor agos i'r tŷ, a'i bod yn hen iawn yn ôl pob tebyg, yn awgrymu mai hon oedd 'Gardd Orau' y teulu Morgan. Gyda phyrth mawr ar y naill ochr a borderi blodau mawr yn ei hamgylchynu, mae Gardd y Gedrwydden yn edrych fel yr oedd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, wedi'i rhannu gan lwybr canolog.

Yng nghysgod Cedrwydden Libanus sy'n 250 mlwydd oed, yr olaf o chwe Chedrwydden a blannwyd, mae Gardd y Gedrwydden yn llecyn perffaith i ymlacio, mwynhau picnic a chwarae. Cadwch lygad allan am flodau palf yr arth, irisau ac ysgolion Jacob ym morderi blodau'r ardd.

Yng nghanol yr ardd mae obelisg carreg, a godwyd er cof am 'Sir Briggs' - y ceffyl a gariodd Godfrey Morgan, arglwydd cyntaf Tredegar, yn Rhuthr y Frigâd Ysgafn ('The Charge of the Llight Brigade' yn Saesneg). Yn dilyn y frwydr, daeth Sir Briggs i Dŷ Tredegar i fwynhau gweddill ei oes, a bu farw ym 1874 yn 28 oed.

Ond nid dim ond gorffwysfan ar gyfer y ceffyl campus hwn yw'r ardd - mae'n dyst i ba mor bwysig yr oedd anifeiliaid i ddeiliaid Tŷ Tredegar; mae hefyd yn gartref i dair carreg fedd arall i dri chi ffyddlon y teulu, Peeps, Friday a Barry.
 

Dewch o hyd i orffwysfan olaf Sir Briggs, ceffyl annwyl Arglwydd Tredegar, yng nghanol Gardd y Gedrwydden
Cofeb Sir Briggs yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar
Dewch o hyd i orffwysfan olaf Sir Briggs, ceffyl annwyl Arglwydd Tredegar, yng nghanol Gardd y Gedrwydden