Gwaith yn dechrau ar y to yn Nhŷ Tredegar

Y gwaith o godi’r sgaffaldiau yn cychwyn yn Nhŷ Tredegar

Mae'r contractwyr a'r sgaffaldwyr wedi cyrraedd ar y safle - mae Codi'r Caead yma o’r diwedd...

Yr wythnos ddiwethaf, cyrhaeddodd y contractwyr Ellis & Co. a'r cwmni sgaffaldiau Pen Mill Scaffolding ar y safle i ddechrau trwsio'r to; er mawr boddhad i'n staff a'n gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn gweithio'n galed i baratoi ar gyfer eu cyrhaeddiad!

Treuliodd y contractwyr a'r sgaffaldwyr yr wythnos gyntaf yn asesu'r sefyllfa ac yn gosod llawer o'u cyfarpar yn y parc cyhoeddus cyn diogelu'r Gatiau Edney addurnol, euraid sydd y naill ben i flaen y tŷ, yn ogystal â'r pwmp Fictoraidd ac ardaloedd eraill o'r iard fewnol.

Yr wythnos hon, mae'r tîm wedi dechrau codi'r sgaffaldiau yn yr iard fewnol ac ar flaen y tŷ, gan ddechrau yng nghornel yr Ystafell Euraid.

Gan fod y gwaith adeiladu mor gymhleth, rydyn ni'n disgwyl i'r sgaffaldwyr fod ar y safle am y 12 wythnos nesaf. Yna byddant yn dychwelyd ar ôl y Nadolig i ddechrau symud yr hen lechi ymaith ar ddydd Mercher 4 Ionawr.

Sgaffaldiau o amgylch yr Ystafell Euraid yn Nhŷ Tredegar
Sgaffaldiau o amgylch yr Ystafell Euraid yn Nhŷ Tredegar
Sgaffaldiau o amgylch yr Ystafell Euraid yn Nhŷ Tredegar