Gwirfoddoli yn Nhŷ Tredegar

A volunteer helping with craft activities

Mae mwy i wirfoddoli yn Nhŷ Tredegar na gwneud gwahaniaeth yn eich amser sbâr. Drwy ymuno â’n tîm cewch y cyfle i ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, a mwynhau profiadau newydd.

Ydych chi’n ystyried gwirfoddoli gyda ni?

Mae yna amrywiaeth o rolau gwirfoddoli yn Nhŷ Tredegar, ac mae pob un yn gwneud gwahaniaeth i’r gwaith o gadw a gofalu am yr eiddo arbennig hwn.
 

  • Gwirfoddolwch fel Croesawr y Tŷ gan helpu i ddod â 500 mlynedd o hanes yn fyw i ymwelwyr drwy rannu ein straeon syfrdanol a chadw llygad ar ein casgliadau gwerthfawr.  
  • Ymunwch â’r tîm awyr agored fel Cydlynydd Dydd yr Ardd. Helpwch i gynnal a chadw ein gerddi ffurfiol a mwynhewch dasgau ymarferol yn y parcdir.
  • Helpwch ni i drawsnewid y Tŷ a’r Gerddi yn ynys fôr-ladron neu’n wlad Nadoligaidd Fictoraidd fel Gwirfoddolwr Gweithgareddau. Cewch dipyn o hwyl yn helpu’r ymwelwyr i fwynhau eu diwrnod yn y rôl amrywiol a heriol hon.
  • Cewch brofiad o weithio mewn swyddfa brysur drwy ein helpu i roi trefn ar bopeth fel Gwirfoddolwr Gweinyddu.   
  • Neidiwch i mewn i’n hanes a byddwch yn rhan o’r tîm sy’n datgelu cyfrinachau ein gorffennol drwy fod yn Wirfoddolwr Archif

Nid yw pob rôl bob amser ar gael; gallwch chwilio am rolau gwag yma.

" Volunteering has given me the opportunity to give something back to the National Trust and be part of the preservation and conservation of British heritage for today and the future."
- Roger Burgess, Gardens Volunteer

Unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch ni yn getinvolvedtredegar@nationaltrust.org.uk ac fe gysylltwn â chi i drafod eich anghenion penodol a sut y gallwch wneud y mwyaf o’ch amser gyda ni.